Jan Šebelka

S radostí a pýchou můžeme našim milým čtenářům sdělit novinu, že mezi ty, kteří se rozhodli přispívat na náš web,patří od tohoto týdne i známý liberecký spisovatel a novinář Jan Šebelka.

Tento týden jsme uveřejnili jeho první fejeton a čtenářská obec se může těšit i na další a pravidelné příspěvky.

To, že se rozhodl na naše stránky psát právě Jan Šebelka je pro nás, bez jakéhokoliv klišé a patosu, ctí. Jeho tvorba se vždy úzce týkala tématického vymezení tohoto webu. Napsal několik románů, ve kterých líčí poměry středně velkého města, kde nelze nepoznat Liberec a jeho historii, včetně té nejnovější (Smrt podle Marka, Perpetuum mobile aneb Vládcové).

Vedle toho se věnoval a věnuje například i sepisováním biografií význačných osobností našeho regionu (válečný hrdina Stanislav Hnělička, jizerská legenda Gustav Ginzel atd), ale publikoval i řadu dalších titulů.

Je zakladatelem a přední osobností občanského sdružení Kruh autorů Liberecka, jehož cílem je,  vedle prezentace literárních textů, zviditelnit  Liberecko v rámci celého Euroregionu Nisa, objasňovat z různých stran jeho pozapomenutou historii a vytvářet jeho novou duchovní tradici.

Slávu si Jan Šebelka získal i jako zkušený novinář, mající na svém kontě nespočet kauz, rozhovorů, článků. Jeho trefné, vtipné i nesmlouvavé komentáře byly po dlouhá léta skvělým zakončením novinového týdne liberecké Mladé fronty dnes.

Ale jeho novinářská praxe mu právě pro nesmlouvavý a zásadový postoj nepřinesla jen literární vavříny. V době nejtužšího sevření města ze strany modrobetonové lobby to byl Jan Šebelka, který de facto jediný v Liberci otevřeně pravdivě psal o takových věcech jako schvalování a výstavba hokejové arény nebo o propojení zdejší politiky s podnikatelským prostředím.

Kterak moc dokáže být místní syndikát pomstychtivý pak poznával několik let, kdy se mu jím popisovaní Vládcové dokázali postarat o to, aby poznal kamenité stezky nezaměstnaného. I to mu ale nakonec přineslo, narozdíl od těch, kteří se o to zaloužili, zasloužené uznání.

Jak zmíněno výše, jsme poctěni a potěšeni tím, že se pro náš web Jan Šebelka rozhodl přispívat a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Kdo se ale může těšit nejvíce, jsou naši čtenáři, pro které bude psát své feuilletony svým nezaměnitelným stylem.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;