Primátor Liberce Jan Korytář

Vyjádření primátora Jana Korytáře, kterým se ohrazuje proti tiskovému prohlášení ČSSD, LO, USZ ze středy 16.3. 2011.

Vyjádření přinášíme v plném znění a ponecháváme tak na laskavém čtenáři, aby si udělal vlastní obrázek, která ze stran v tomto sporu má pravdu nebo alespoň argumentuje věcněji.

 

Vyjádření k prohlášení koaličních partnerů

1. k tomu, že se nekonalo koaliční smírčí jednání:

Pro tento týden jsem navrhl celkem tři termíny. Pondělí a pátek, kterých bych se mohl zúčastnit osobně, a středu, kde by jednali beze mě zástupci Změny pro Liberec. V úterý a čtvrtek jsem měl dlouhodobě plánovaný program. Pondělí a pátek se nehodil z časových důvodů ČSSD, varianta bez mé přítomnosti nebyla shledána ostatními jako vhodná. Jednání se tedy nekonalo, neboť se všichni 4 koaliční partneři nedohodli na společném termínu.

Další termín jsem navrhl na pondělí 21. března, s tímto souhlasili všichni koaliční partneři, jednání tedy budou pokračovat. Z výše uvedeného je doufám zřejmé, že se z mé strany nejedná o to, že bych chtěl koaliční jednání jakkoliv blokovat a odmítám interpretaci, že jednání vázne na tom, až si udělám čas.

2. k výběru tajemníka

Poté, co v rámci prvního kola výběrového řízení na tajemníka nedošlo k dohodě v rámci koalice, tak jak to určuje koaliční smlouva, byl k této smlouvě vytvořen dodatek - memorandum. Jeho součástí je usnesení č. 3, které zní: Na tajemníka MML (vedoucího úřadu) bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Po konzultaci s radou města bude konečné rozhodnutí o jmenování tajemníka magistrátu plně v kompetenci primátora.

Poté, co koaliční partneři ČSSD a Liberec občanům odmítli vyslat svého zástupce do výběrové komise, tato se sešla a doporučila mi k výběru dva kandidáty. Z těchto dvou jsem vybral Ing. Alenu Dvořáčkovou. Vzhledem k výhradám od koaličních partnerů k tomuto kroku jsem Ing. Dvořáčkovou pozval na jednání rady města, kde jsem chtěl, aby se krátce představila a odpověděla na případné dotazy členů Rady města. V této době nebyla žádost o souhlas se jmenování Ing. Dvořáčkové do funkce tajemníka mnou podepsána a nebyla tudíž odeslána k rukám ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje.

Se zařazením tohoto bodu na program rady města nesouhlasil pan David Václavík, který s pomocí hlasů ČSSD a LO prosadil stažení tohoto bodu z jednání Rady města a mimo písemně uzavřenou dohodu - memorandum, požadoval jednání o této věci na koaličním setkání.

To jsem s ohledem na písemně uzavřenou dohodu již odmítl a následně podepsal žádost o souhlas se jmenováním Ing. Dvořáčkové na funkci tajemníka, která byla ve středu doručena na KU LK.

Ing. Dvořáčková splnila všechna kritéria výběrového řízení, byla mi doporučena devítičlennou výběrovou komisí, 6 z 11 členů rady zabránilo jejímu vystoupení na radě města a následné diskusi. Proto jsem využil své pravomoci vyplývající ze zákona o obcích a v souladu s uzavřeným dodatkem - memorandem ke koaliční smlouvě v této věci rozhodl.

Připomínám, že minulá výběrová komise doporučila na funkci tajemníkna na prvním místě pana Jana Marka, kterého jsem vzhledem k výhradám koaličních partnerů ČSSD a LO a nemožnost dospět v tomto bodě ke konsensu nakonec nejmenoval a vyhlásil nové výběrové řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obsazení významné úřednické funkce, musím odmítnout jakékoliv politické tlaky v této souvislosti a budu nadále postupovat již pouze dle zákona, tzn. na základě výsledků otevřeného výběrového řízení a na základě zákona o obcích.

V případě potřeby jsem připraven odpovědět na vaše další dotazy.

Jan Korytář, primátor města

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;