Klidnou a věcnou debatou byl naplněn včerejší diskusní večer v Respekt kavárně v knihkupectví Fryč. Po dvě hodiny mluvili o své práci i odpovídali na dotazy občanů zaměstnanci Krajského protikorupčního pracoviště (KPKP). Z debaty vzešlo i několik zajímavých podnětů.

Na debatu, která se konala od 19 hodin v knihkupectví Fryč, nakonec nedorazilo moc lidí, odhadem asi patnáct. V úvodu přítomné přivítal všechny knihkupec Martin Fryč, který podobné debatní večery pořádá v prostorách své firmy již řadu let. Poté s náplní práce KPKP seznámila přítomné ředitelka spolku, paní Daniela Fialová.

Jaroslav Tauchman navázal na její slova, uvedl několik příkladů z praxe. Rozsáhle o „kauze IP1“, která se týká masivního zneužívaní evropských dotací skrze úřad Libereckého kraje, promluvil analytik KPKP Miroslav Kroutil. Ten kauzu, když ještě na krajském úřadu pracoval, otevřel co by whistlblower. Získal si tím uznání tehdejších opozičních Starostů pro Liberecký kraj, ale po jejich převzetí moci se pro své důsledné dbaní na vyšetření kauzy aktuálním vládcům kraje z řad Starostů znelíbil.

Občany zajímaly i další případy kolem jednotlivých kauz, situace kolem evropských dotací, jednotlivých projektů, klientelistické zákulisí Liberce, kterým se město tak nechvalně proslavilo i to, zda a nakolik se v současnosti situaci mění či jak se může změnit. Někteří z občanů během debaty i po ní pronesli zajímavé postřehy i podněty, se kterými se sami setkali.

Ačkoliv nebyla nijak masivně navštívená, na rozdíl od jiných proběhlých, debata s občany se povedla. Jak se dalo očekávat, doma zůstaly i majitelé nejrůznějších nicků (často z řad politiků nebo „novinářů“ zdejší stavební firmy), tolik milující anonymní pohodlí diskuzí na našem webu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;