Alena Dvořáčková

Nejvyšší úřednický post Magistrátu města Liberce bude zastávat žena. V týdnu, kdy svět oslavil Mezinárodní den žen, oznámil primátor Liberce Jan Korytář, že se novou tajemnicí stane Alena Dvořáčková. V textu najdete i zprávu výběrové komise.

Na středeční tiskové konferenci zároveň zveřejnil primátor všechny personální změny na radnici od nástupu nového vedení a uvedl srovnání průměrných platů úředníků a zaměstnanců. Kancelář primátora za tři měsíce ušetřila milion korun na mzdách.

Alena Dvořáčková vzešla z výběrového řízení na nového tajemníka, kterým byl v minulosti Marek Řeháček, který opustil rychle své místo spolu s odcházející ODS. Z uchazečů byly ve výběrovém řízení vybrány dvě osoby, na nichž se výběrová komise shodla jako na nejvhodnějších kandidátech. Z těchto dvou jmen si primátor města vybral Alenu Dvořáčkovou z libereckého finančního úřadu, kde pracovala bezmála 20 let a zastávala vedle odborného působení i vedoucí, manažerské posty. Ing. Alena Dvořáčková je zakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení Staré město Liberec, které vzniklo v roce 2007 jako reakce na plány tehdejšího vedení liberecké radnice týkající se drastické přestavby Lidových sadů.

Do čela magistrátu bude jmenována po schválení ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje. Zprávu výběrové komise o výběrovém řízení na pozici tajemníka čtěte zde.

Na tiskové konferenci zveřejnil Jan Korytář také veškeré další personální změny, které se na liberecké radnici udály od nástupu nového vedení po loňských komunálních volbách. Kompletní seznamy těchto změn budou během března uveřejňovány na webových stránkách liberec.cz

V souvislosti s personálními otázkami primátor také předložil novinářům přehled průměrných platů zaměstnanců a srovnání platů v roce 2010 a 2011. Tabulka (viz příloha) obsahuje srovnání průměrných platů podle zařazení zaměstnanců i osob volených, a mzdových nákladů včetně odvodů.

V rámci snahy vedení města o co nejvyšší informovanost veřejnosti byl též na tiskové konferenci uveden seznam a porovnání personálních nákladů odboru Kancelář primátora (viz příloha). V přehledu jsou uvedeny jednotlivé funkce pracovníků a celkové náklady na jejich mzdy. Ze srovnání je patrné, že jen za poslední tři měsíce (prosinec 2010 až únor 2011) Kancelář primátora ušetřila ve srovnání s průměrnými měsíčními náklady v roce 2010 bezmála milion korun, přesně 969 495 Kč. V současné době má odbor 11 pracovních úvazků, tedy stejně jako v roce 2010 a nepředpokládá se jejich navyšování. Přesto bylo na mzdách a odměnách vyplaceno v únoru 2011 o 212 877 Kč méně, než činil měsíční průměr za rok 2010.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;