lázně-Liberec

Krajské protikorupčního pracoviště, o.p.s. (KPKP) podalo trestní oznámení na vedení Statutárního města Liberce, ROP Severovýchod a ÚOHS.

Důvodem je skutečnost, že zástupci veřejné správy umožnili nepřípustnou spolupráci mezi uchazeči (Chládek-Tintěra a Syner) s následkem navýšení ceny veřejné zakázky Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.KPKP se začalo kauzou opět zabývat po zatčení libereckého ředitele regionálního odboru ROP SV Bořka Machatého v souvislosti s akcí „Centra podpory geotermálního využití energie“ financovanou také z prostředků ROP SV. Byl to právě Bořek Machatý, který inicioval třetí posudek v rámci kontroly ROP SV, konstatující na rozdíl od předchozích dvou oprávněnost vysoutěžené ceny.

Při studiu dokumentů vyšla najevo další podstatná věc. Orgány ROP SV a města buď z nečinnosti nebo záměrně, nereflektovaly klíčovou záležitost: V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku Revitalizace lázní na galerijní objekt je obsažena tato podmínka: „Subdodavatelem Dodavatele nesmí být takový, který podal nabídku ve stejném zadávacím řízení.“ Pokud by byla uplatněna, nemohl by být Syner subdodavatelem  Chládka-Tintěry. Proto, v rozporu se zadáním, podmínka nebyla po vyhlášení vítěze přenesena zadavatelem do smlouvy o dílo na zakázku.

Formálně byla původně podmínka do zadání zakázky vložena z důvodu ochrany hospodářské soutěže s cílem, zabránit tzv. bid-riggingu*, vedoucímu k umělému zvyšování nabídkové ceny za zakázku ze strany soutěžících uchazečů. Porážka jednoho uchazeče v soutěži by totiž nemohla být kompenzována jeho subdodávkou po předchozí dohodě s vítězným uchazečem.

Vítězný uchazeč Chládek-Tintěra by tedy nesměl pověřit subdodávkami Syner ani Metrostav. Což se ovšem nestalo a subdodavatelem (monolitické betony a ocelové konstrukce) se stal právě Syner. Orgány veřejné správy tuto podmínku zadávacího řízení nepřenesly do smlouvy o dílo a poté, co byly upozorněny na skutečnost, že Syner je subdodavatelem stavby, nijak nereagovaly.

„Překvapilo mě, že vedení města nevyžadovalo dodržení takto důležité podmínky, která měla tak zásadní vliv na zakázku a ani dohled ROP SV i ÚOHS ji neobjevil“, říká Miroslav Kroutil z KPKP.

Zástupci veřejné správy tak umožnili účelové navýšení ceny o zhruba 50 mil., o kterém mimo jiné hovoří dva znalecké posudky, které si objednal sám ROP Severovýchod. Trestní oznámení se týká porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození finančních zájmů EU a zneužití pravomoci veřejného činitele.

"Jsme přesvědčeni, že revitalizace městských lázní v Liberci je právě takovým příkladem,“ dodává Jaroslav Tauchman z KPKP. "Jedná se o teprve druhé trestní oznámení, ktere jsme za celé roky podali. To první, případ tunelování městského majetku skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd, dnes řeší liberecký soud," dodává Tauchman.

Příloha: Trestní oznámení

*bid-rigging  – je označení pro zakázanou spolupráci dodavatelů při přípravě a podávání nabídek do vypsaného tendru. Místo, aby tak spolu o zakázku svého potenciálního odběratele soupeřili a podávali sami za sebe nejlepší nabídky, tito dodavatelé vzájemnou koordinací vyloučí mezi sebou rivalitu a předem určí výsledek tendru, a to v neprospěch tohoto odběratele.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;