Výsledky mentální mapy Liberce

Jak by asi vypadal dnešní svět, kdybychom si ve škole o zeměpise místo učení se zpaměti v životě neviděných řek a hor ukazovali místa, která máme rádi, kde jsme něco hezkého zažili, kam si chodíme odpočinout a kde máme tak trochu strach?

Možná jinak. Právě o zachycení různých subjektivních postojů lidí k městu Liberci se pokusila naše občanská iniciativa JE ČAS NEMLČET na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci během jednoho červnového odpoledne.

Akce proběhla ve spolupráci s LOS o.s. a jejich projektem Živá paměť města Liberec – Reichenberg, který propojuje osobní příběhy libereckých pamětníků s místy, která se týkají zásadních témat Liberce, jako jsou dějinné události, architektura, dobový život, úspěchy i problémy města. (www.zivapamet-liberec.cz). Výstupem projektu bude jednak vytvoření tematické trasy po Liberce (TĚŠTE SE JIŽ V ZÁŘÍ!) a současné zachycení vzpomínek zajímavých lidí žijících v našem městě.

Pro společnou červnovou akci věnující se významu veřejného prostoru pro Liberečany jsme použili metodu zvanou „mentální mapa“. Jedná se o metodu, která je založena na subjektivním odrazu prostoru ve vědomí člověka. Mentální mapa je mapa okolního světa, kterou každý z nás nosí v hlavě. Obsahuje tedy to, co z našeho okolí považujeme subjektivně za nejvýznamnější, a nikoli objektivní skutečnosti. Mentální mapa se proto téměř vždy více nebo méně liší od reality. Její význam je však obrovský, protože je významným zdrojem poznání a má i praktické využití: slouží jako podklad pro rozhodování. Každý člověk se rozhoduje podle svých subjektivních znalostí, tzn. na základě své mentální mapy, a nikoli na základě objektivní skutečnosti, kterou buď nemusí znát vůbec, anebo si ji subjektivně přizpůsobí. (Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis. 2007, roč. 43, č. 5, s. 1039–1053).

Jakým způsobem tvorba mentální mapy probíhala

Ke klasické „turistické“ mapě města Liberec v měřítku 1 : 15 000 jsme dali k dispozici špendlíky čtyř různých barev. Každá barva představovala určitý postoj, vztah, asociaci:

 • červená barva „tady se bojím“
 • černá barva „tady je to ošklivé“
 • žlutá barva „sem se chodím bavit“
 • zelená barva znamenala „tady to mám rád/a“

Každý účastník měl možnost vyznačit libovolný počet míst, každé z nich libovolnou barvou. Metodu jsme konzultovali s Barborou Spalovou, sociální antropoložkou vyučující na Karlově univerzitě, která se této metodě systematicky věnuje.

Příležitost vyjádřit názor na své domovské město využilo během cca 3 odpoledních hodin na 5 desítek občanů. Z toho 5 lidí nemělo v Liberci aktuálně trvalé bydliště, ale v minulosti zde žili či pracovali. Nakonec bylo v mapě vyznačeno 265 míst a tedy i postojů:

 • 107krát „tady to mám rád/a“
 • 74krát „tady je to ošklivé“
 • 48krát „kam se chodím bavit“
 • 36krát „kde se v Liberci bojím“

Měli jsme velkou radost, že jasně převažovaly špendlíky zelené barvy, kterými občané zaznamenávali místa, kde se cítí dobře a k nimž mají kladný vztah.

Výsledky mentální mapy

„Tady to mám rád/a“

Jednoznačně nejlépe lidé vnímají prostor Lidových sadů vč. Liberecké výšiny (celkem 11 hlasů) a přehrady (12 hlasů) a samozřejmě dominanty našeho města – hory a hotelu Ještěd (7 hlasů). Také historické centrum města (Staré město, nám. Dr. E. Beneše) bylo několikrát vyznačeno, dále čtvrť Perštýn (Gollova a Svatoplukova ulice, nám. Pod Branou) – 6 hlasů. Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Ostašov, Králův Háj, Radčice, Rudolfov či vesecký sportovní areál rovněž patří k místům, která mají lidé spjatá s tím „pozitivním“. Na druhou stranu některé čtvrti zůstaly zcela nedotčeny – Horní Růžodol, Františkov, Pilínkov, Nový Harcov, celá oblast Nové rudy (okolí bývalé rušičky).

„Tady je to ošklivé“

Nejucelenější temnota (15 černých špendlíků) se rozprostřela v samotném srdci Liberce, v „dolním“ centru, kde se nachází OC Plaza, eventuálně Soukenné náměstí. Dalších 6 špendlíků se usadilo v jámě pod Perštýnem. Další černě vyznačená místa jsou v okolí Široké ulice, Papírového náměstí, Lazebnického vrchu. Vlakové nádraží lidé také nevnímají příliš příznivě, včetně stezky vedoucí do Jeřábu. V černém vidění Liberce byla zachycena také Tipsport arena, Centrum Babylon, spalovna a průmyslové a obchodní centrum za letištěm.

„Sem se chodím bavit“

Nejlépe dopadl opět prostor Lidových sadů (6 hlasů), dále také centrum města (včetně domu kultury či krajské knihovny) či Tržní náměstí s bazénem. Mezi další místa, kam se lidé chodí bavit, patří mj. také Tipsport arena, naopak stadion FC Slovan získal pouze jeden žlutý špendlík.

„Tady se bojím“

K místům, kde se lidé necítí bezpečně, patří opět centrum města (15 hlasů) – zmíněny byly oblasti Fügnerovy ulice, dále okolí ulic Široké, Na Svahu a Frýdlantské. K místům, kde lidé nemají dobrý pocit, patří také ul. Na Perštýně či oblast za rochlickým Kauflandem (pod dálnicí), ale např. také Machnín.

Co tedy mentální mapa přinesla?

Souhrnně je možné říci, že lidé převážně vyznačovali místa v centru Liberce, v Lidových sadech a v okolí přehrady, zatímco v okrajových oblastech města mnohem méně – z nich si největší pozornost získaly Vratislavice a v poměru ke své rozloze Rudolfov. Součástí metody nebylo zachycení konkrétních důvodů, proč lidé to či ono nějak vnímají. To by bylo jistě na další velmi podrobný průzkum, který by zachytil, co vede lidi k tomu, že se jim někde líbí více a jinde se jim to zdá ošklivé.

Lidé měli současně možnost vyjádřit svůj názor ke čtvrtím, kde bydlí. Namátkou uvádíme některé reakce:

 • záporné hodnocení vlastního dolního centra Liberce, které se občanům jeví jako příliš „vybetonované“, s nedostatkem zeleně (tak je vnímáno i nově zrekonstruované Soukenné náměstí)
 • nedostatek kaváren v centru na úrovni „mléčných barů“
 • silný provoz na Husově ulici
 • nepořádek kolem přehrady
 • sídliště v Rochlicích je příliš rozsáhlé, s nedostatkem zeleně
 • ve skateparku jsou rozbité prvky – nebezpečné
 • v Pilínkově je mnoho výrobních hal, ale málo zajímavostí pro turisty
 • drahá MHD znemožňuje lidem cestovat po jinak krásném městě
 • koryto Nisy hyzdí parovod
 • záporné hodnocení plánované tramvajové trasy do Ruprechtic
 • nesoulad na semaforu (Žitavská–Švermova ulice)
 • na Starém městě je pěkně – v létě může člověk vytáhnout i „deku“.

Připravili jsme pro vás zpracované grafické výsledky mentální mapy, soubor lze otevřít v programu Google Earth

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;