DDM Větrník Liberec

Na posledním zasedání zastupitelstva města Liberce se, mimo jiné a opět, projednávalo další rozsáhlé zadání změny územního plánu. Tentokrát to měla být změna číslo 43. Jak je v Liberci zvykem, předkládala se anonymně a bez obsáhlejší konkretizace jednotlivých návrhů. Součástí této změny byla i dílčí změna číslo 10, která obsahovala větší počet parcel, u kterých bylo navrženo, aby v budoucnu sloužily pro výstavbu bytových domů. Ty ale měly vzniknout na nemovitostech, které město pronajímá známému Domu dětí a mládeže Větrník. Proč se tedy tak stalo?

Naštěstí pro spoustu libereckých dětí i obyvatel návštěvníků Lidových sadů byla tato změna územního stažena. Stalo se tak ale až na upozornění z řad občanů. Kdyby tomu tak nebylo, dost možná by tradiční místo dětského zájmového setkávání bylo již dnes stavební parcelou, což by v budoucnu usnadnilo jeho možnou likvidaci a případnou výstavbu v jeho bezprostředním okolí.

Proč tedy město navrhovalo, aby jeho pozemky změnily funkci v připravovaném územním plánu na parcely pro výstavbu bytových domů? Město, které Domu dětí a mládeže Větrník (jehož zřizovatelem je Liberecký kraj) nemovitosti pronajímá, ale není v lokalitě výsadním vlastníkem parcel. Většinu pozemků v okolí DDM Větrník vlastní totiž soukromá realitní společnost PROPERTY REAL, s.r.o.

Z uvedených pozemků, které byly na změnu funkce navrženy, jsou ve vlastnictví PROPERTY REAL č. 2924/1, 2924/2, 2920/4, 2921, 2923/1, 2923/2, 2923/3. PROPERTY REAL s.r.o.  Pozemky č. 2924/5, 2920/3 (zahrada), 2922 (budova), 2923/4, 2923/5 a 2923/6 jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Pozemek č. 2924/4 je ve vlastnictví Libereckého kraje s právem užívání DDM Větrník. Pozemek 2924/3 (garáž) je ve vlastnictví Architekt Patrný v.o.s.

Navíc, podle zdroje blízkého DDM Větrník (redakce jeho identitu zná), nejedná se o podobný pokus na změnu územního plánu v místě poprvé. V čím zájmu tedy město navrhovalo tuto změnu? V zájmu libereckých dětí a mládeže?

Jak bylo řečeno, návrh byl nakonec stažen. Stáhnul jej sám primátor Jiří Kittner, který ovšem dodal, že netuší, proč se v návrhu tato změna objevila. Což je minimálně, vzhledem k tomu, že se jedná o možný osud tak významné, tradiční a prospěšné instituce, kterou DDM Větrník dozajista je, na pováženou. Buď byl, jako předkladatel, špatně připravený nebo informovaný ( či dokonce někým úmyslně uvedený v omyl) nebo je tu ještě ta horší varianta, jiná není...Nicméně sám se zavázal vše nechat prošetřit, což je jistě třeba.

Kdyby nebylo aktivity samotných občanů (v tomto případě představitelů sdružení Staré město Liberec, zejména jeho předsedkyně Aleny Dvořáčkové), změny by možná, anonymně schovaná mezi desítkami dalších prošla. Je to důsledek postupu anonymního předkládání velkého počtu změn, kdy možná někdo v skrytu doufá, že něco podobného, jako červnový případ s pozemky, které má pronajaté DDM Větrník, projde. Uvidí se, kdy něco obdobného někdo další zkusí příště...

Jaroslav Tauchman

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;