Tomáš Hampl

Město Liberec je často označováno jako odstrašující příklad klientelistického napojení politiky na úzkou skupinu firem a podnikatelů. Nejvíce se uvádějí vztahy a vazby mezi politickým vedením města a firmami Syner, potažmo Investorsko Inženýrská.

Vedení liberecké radnice, se těmto nařčením vehementně brání, včetně primátora Jiřího Kittnera, který, než se stal primátorem za ODS, pracoval právě jako ekonomický ředitel firmy Syner.

Od tohoto jara, ale mají kritici liberecké reality další možný argument. Asistentem primátora Kittnera a hlavním koordinátorem dotací Evropské unie se stal Tomáš Hampl, který roky fungoval v Investorsko Inženýrské a mnoha dalších, s touto firmou personálně svázaných, společnostech.

Inženýr Tomáš Hampl pracuje od letošního jara nejen jako asistent libereckého primátora, ale zejména má na starosti veledůležitou a pro město v mnohém klíčovou roli – evropské dotace. Jako výčet jeho samostatné působnosti se na stránkách libereckého magistrátu uvádí:

  1. sleduje všechny projekty EU (harmonogram, rozpočet) připravované na MML a organizacích zakládaných či zřizovaných SML;
  2. eviduje vymezené finanční prostředky na projekty z dotací EU, předkládá návrhy na jejich efektivní využití, provádí kontrolu nakládání s těmito prostředky;
  3. napomáhá řešit problémy projektů na úrovni vedení města;
  4. předkládá radě města aktualizaci schválených priorit v oblasti projektů EU, koordinuje strategické souvislosti podle potřeb a požadavků;
  5. zajišťuje informace o dotacích EU a možnostech podpory projektů pro MML a organizace zakládané či zřizované SML;
  6. zajišťuje realizaci určených složitých projektů rozsáhlejšího charakteru (zejména IPRM)

Jedná se tedy o úředníka, který bude mít veliký (ne-li zásadní) vliv na obrovské množství peněz, které mají do Liberce plynout z fondů Evropské unie. Podotkněme, že na příklad jen v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM – bod č. 6, viz výše), má Liberec a jeho kraj získat téměř miliardu korun. Tyto peníze měly být například poskytnuty na stavbu megaškoly na Masarykově třídě, kterou měla realizovat právě Investorsko Inženýrská. I kvůli posledním krajským volbám, kde prohrála ODS, ale z tohoto záměru sešlo. Sporný projekt měl totiž od počátku mnoho kritiků jak mezi odborníky na školství, tak ze strany starostů menších měst v kraji.

Nicméně bývalé vedení Libereckého kraje v čele s ODS zaplatilo 125 milionů korun za projekt této megaškoly, který teď, když byl v posledních dnech definitivně záměr odmítnut, může leda tak vyhodit. Tak to je jen jeden příklad, kdy se nový asistent primátora a vedoucí odboru koordinace evropských dotací dostal, skrze své bývalé zaměstnavatele, konkrétně Investorsko Inženýrskou, do kontaktu s veřejnými penězi.

Kde tedy všude, do jara tohoto roku, kdy nastoupil na libereckou radnici, Tomáš Hampl působil?

Vedle firmy Investorsko Inženýrská, bývalá dceřiná společnost firmy Syner, je to řada společností, která jsou s touto, personálně propojená jmény jejích představitelů jako jsou Petr Kupf, Jaroslav Makovička, Radim Šlapák a další. Jedná se převážně o obchodní instituce působící na poli byznysu s realitami. Jsou to například firmy Kipfold Keys, Horcher Trade, Gilaberte, Develop Industry, Gilberdyke Avenue, Andaine Invest, Devero nebo Monzonit.

Ve většině těchto firem působil současný asistent primátora Jiřího Kittnera a vedoucí odboru koordinace evropských dotací jako předseda dozorčí rady. Není také bez zajímavosti, že u většiny těchto firem je jediným akcionářem společnost SOL Brno, u které jsou pak společníci například z Britských Panenských ostrovů a jiných částí planety. Skuteční majitelé jsou tedy de facto nedohledatelní.

Tomáš Hampl byl ze všech funkcí v těchto firmách během březnu roku 2009 řádně vymazán, ale až bude příště vedení radnice čelit nařčení, že funguje jen jako zdroj zakázek a financí pro několik málo firem a podnikatelů, bude mít svou obrannou pozici ještě daleko těžší.

Jaroslav Tauchman

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;