Sdružení TULIPAN

9. března se uskuteční v hudebním klubu Rock Pub v Liberci benefiční koncert, na kterém vystoupí rock-popové liberecké kapely Cover Power a JinxX na podporu libereckého Sdružení TULIPAN.

TULIPAN je nezisková organizace se sídlem v Liberci, která byla založena v roce 2004. Jejím hlavním posláním je podpora samostatnosti, občanského začlenění a realizace pracovních aktivit rozvíjejících osobnost lidí se zdravotním znevýhodněním.

V současné době provozuje chráněnou dílnu, ve které pracuje 28 lidí se zdravotním postižením. Zaměstnává zejména lidi s duševním onemocněním, mentální retardací a zdravotními komplikacemi různého stupně, což jim znemožňuje najít si pracovní uplatnění na běžném trhu práce.

Cílem této organizace je udržet zaměstnání pro tyto zaměstnance a poskytnout pracovní příležitost i dalším lidem, protože příjem ze zaměstnání je předpokladem pro dodržení finančních závazků spojených s důstojným životem každého člověka. Chráněná dílna se specializuje především na výrobu dárkových předmětů, propagačních materiálů, ručního papíru, výrobu keramiky a vazbu dokumentů. Od letošního roku nabízí pro veřejnost i nové služby - úklidové práce, žehlení, opravy oděvů, pomocné stěhovací práce a od 26.3.2012 ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci i jazykové kurzy pro veřejnost.

V rámci projektů pořádá každoročně nejrůznější volnočasové, vzdělávací a kulturní akce. Nejznámější je „Týden s TULIPANEM“, což je týden koncertů, divadelních vystoupení, autorského čtení, výstav apod. Letos se bude konat již 4. ročník.

Od 2. března tohoto roku zahajuje veřejnou sbírku s názvem „Podpora pro TULIPAN“. Finanční prostředky získané z této sbírky investuje do modernějšího vybavení dílny, nákupu technických zařízení a materiálů, které jsou potřebné pro výrobu a nabízené služby. Lidé budou moci přispívat do pokladniček, které budou rozmístěné na veřejných místech po celém Liberci. Od dubna mohou rovněž přispět a to koupí předmětů vyrobených v chráněné dílně, které budou prodávat na ulicích zaměstnanci sdružení, studenti a dobrovolníci. Sbírku bude po celou dobu trvání provázet celá řada kulturních akcí.

Již 9. března se uskuteční v hudebním klubu Rock Pub v Liberci benefiční koncert, na kterém vystoupí rock-popové liberecké kapely Cover Power a JinxX. Výtěžek z tohoto koncertu bude připsán na účet veřejné sbírky (Equa Bank a. s., 667788/6100), na který mohou lidé rovněž posílat své peníze.

Pokud se chcete dozvědět od organizaci a veřejné sbírce více, navštivte její webové stránky www.sdruzenitulipan.cz nebo se přijďte podívat osobně (Sdružení TULIPAN, budova „S“ TUL, Sokolská 113/8, 460 01 Liberec I - Staré Město).

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;