Sport Park Liberec

Není to tak dávno, co si firma Syner stěžovala u rektora UK na zastupitele a tamního pedagoga Jaromíra Baxu, když vydal studii o více než vstřícných vztazích města Liberec k firmě Syner a jejímu okolí. Syner se vzteká a podává dokonce i žaloby.

Jenže dnes se objevily informace o podezřelém financování Bílých tygrů, libereckého hokejového klubu, který patří mateřskému holdingu Syneru – S group holding a.s., a to skrze nadaci Sportpark Liberec.

Tuto nadaci si zřídily firmy okolo Bílých Tygrů, používají ji pro své financování – ale nikde není možné zjistit, odkud nadace čerpá peníze, protože své dárce až na jednu výjimku nezveřejňuje.

Co je vlastně Nadace Sportpark Liberec? Na jejím webu se doslova píše: „Nadace pro rozvoj sportu v areálu Sport Park Liberec byla založena v roce 2010, do roku 2011 fungovala pod názvem Nadace pro rozvoj sportu. Má stejné sídlo jako Bílí Tygři Liberec, s.r.o., jeden z jejích zřizovatelů. Dalšími zřizovateli nadace jsou TJ Bílí Tygři a HC Benátky nad Jizerou – hokej, s.r.o.“.

V roce 2010 pak probíhalo financování nadace následovně:

Nadační dary (co nadace dostala) – celkem 22 400 000,-
Tipsport.net, a.s. 2 400 000,- (vlastník TIPSPORT, a.s.)
"dárci přející si zachování anonymity": 20 000 000,- Kč

Nadační příspěvky (co nadace rozdala): - celkem 22 390 000,-
Bílí Tygři Liberec, s.r.o. (vlastník S group holding, a.s.)
TJ Bílí Tygři Liberec (společník v Bílí Tygři Liberec, s.r.o.)

Skoro 90% prostředků nadace pochází od neznámých dárců a všechny dary nadace v roce 2010 šly jejím zřizovatelům. Tento postup budí dojem účelově zřízené nadace založené za účelem skrytí dárců – ačkoliv připouštíme, že na tomto postupu není nic protizákonného. Tento dojem je ještě umocněn tím, že nadace není, přesto že ročně vynakládá přes 20 mil. korun, nikde vidět. Mezi partnery Bílých tygrů na webu HC Bílí Tygři nadace uvedena není.

Přestože Nadace pro rozvoj sportu v areálu Sport Park Liberec nejedná zřejmě protizákonně, jedná se podle mě o ukázkový příklad zneužití nadace právě pro neprůhledné financování svých zřizovatelů.

Mezi zřizovateli (za Bílé tygry) nadace je i dlouholetý člen libereckého zastupitelstva za ODS, Ctibor Jech. Revizorem nadace je Jan Šuma, někdejší kandidát ODS do libereckého zastupitelstva. Přitom Šumova firma VGD plní roli auditora nadace. Opět podivná, nicméně asi ne nezákonná záležitost.

Otázka zní, k čemu takovou nadaci mají a kdo a proč financuje hokej v Liberci tímto způsobem.

Dalším z důvodů může být potenciální obejití povinnosti platit darovací daň. Díky převodům peněz přes nadaci, nebylo nutné odvádět daň darovací ve výši až 4 mil. Kč. Možné obejití platby daně vychází z ustanovení zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti., zák.č.357/1992. Zjednodušeně: dá-li dar někdo firmě (s.r.o.), bude nutné odvést daň darovací. Dá-li však někdo dar nadaci je od daně darovací tento dar osvobozen (§ 20 odst. 4, písm. d). A dá-li nadace někomu dar (nadační příspěvek) je i tento dar osvobozen od této daně.

Podivný způsob financování hokeje v Liberci je spojen i s jedním hlavních partnerů Bílých tygrů, firmou Home Credit spadající do skupiny PPF Petra Kellnera: tajným sponzorem libereckého hokeje byl minimálně 6 let. Více zde

Pro lepší představivost uvádíme následující schéma, které snad putování peněz kolem Bílých tygrů představí dostatečně srozumitelně.

Ondřej Petrovský

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;