Je čas nemlčet

Odhadli byste, že přibližně sedm desítek Liberečanů bude mít chuť využít volného odpoledne o svátku Sv. Václava a vydat se po stopách liberecké historie? Přesně to se stalo. Takto velká skupina se ve středu linula ulicemi, zastavovala se na místech spjatých se zajímavostmi našeho města, a to pod vedením Ivana Rouse a Jaroslava Zemana. Zájem o živý způsob seznámení se s historií svědčí o tom, že Liberečané chtějí znát souvislosti mezi historickými událostmi a prostředím, ve kterém žijí.

Vycházka nebyla jedinou součástí svátečního programu, který připravily liberecké iniciativy „JE ČAS NEMLČET“ a „Skutečná demokracie – Teď!“. Na historickou prohlídku plynule navázala beseda v prostorách Knihkupectví Fryč na téma Liberecká občanská společnost dříve a dnes. Pod jednou střechou se setkali hosté, kteří mají díky své profesi k Liberci mnohé co říci.

Mezi pozvanými hosty byl liberecký historik Jan Mohr, historik umění Jaroslav Zeman, novinář a historik Jaroslav Tauchman, dokumentarista Severočeského muzea Liberec Ivan Rous, liberecký psychoterapeut Vladislav Chvála a filozof Václav Umlauf. Debatu hostů sledovalo a svými dotazy doplňovalo na 30 návštěvníků z řad veřejnosti.

Přítomní se zamýšleli nad významem libereckých událostí více či méně dávných, více či méně známých, více či méně zkreslených. Nazrál pro mladou generaci správný čas, aby vnímala genius loci města Liberec bez tradičních stereotypů? Za jakých podmínek bude možné město vzrostlé na průmyslovém úspěchu továrníků přeměnit v svěží centrum kulturního a občanského života? Existuje v Liberci občanská společnost? I to byly otázky, které se díky besedě otevřely.

„Dnešní akce je mimořádná, neboť asi poprvé u jednoho stolu sedí historici, filozof, psycholog a občané města a diskutují nad společným tématem. Současně je zřejmé, že tímto diskuze rozhodně nekončí, vyplynuly souvislosti, které je potřeba nadále rozvíjet. Lidé, kteří nemohli přijít, najdou videozáznam z besedy na webových stránkách JE ČAS NEMLČET,“zakončila besedu Květa Vinklátová ze stejnojmenné iniciativy.

Tereza Šímová, Nezávislá občanská iniciativa Je čas nemlčet

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;