Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Rekonstrukce státu, "Bla bla nevolím"

Rekonstrukce státu, iniciativa dvaceti protikorupčních organizací, dnes startuje kampaň „Bla bla nevolím“. Cílem akce je získat písemný závazek hlavních kandidátů do sněmovny, že podpoří klíčové protikorupční zákony, a následně sledovat, zda slovo dodrží. Voliči dostanou před volbami informaci o tom, kdo se k podpoře zákonů zavázal, kdo nabízí pouze vágní sliby a kdo v minulém období zákony blokoval. Kandidáti, kteří závazek odmítnou, budou v rámci kampaně označeni bublinou s nápisem BLA BLA.

V rámci kampaně budou zveřejněna i jména „prokorupčníků“ – poslanců, kteří se v končícím volebním období výjimečně zasloužili o blokování a zdržování zákonů, jež mohou omezit prostor pro korupci. Platforma také zhodnotí, jak se k zákonům staví politické strany.

Kdo závazek podepsal, se před volbami voliči dozví na webu www.blablanevolim.cz. Informace se dostanou také ke stovkám tisíc návštěvníků webů a služeb, které Rekonstrukci státu nabídli mediální partnerství. Voliči mohou kroužkováním ve volbách tyto informace zohlednit. Do kampaně se může zapojit každý jako dobrovolník, tzv. ambasador, který pomáhá nabízet politikům podpis závazku.

„Náš projekt pomůže kultivovat předvolební kampaň od obecných slibů ke konkrétním závazkům, které mohou zlepšit život v naší zemi. Nechceme voličům říkat, jaká strana je horší nebo lepší. Chceme jen ukázat na kandidáty, kteří podporují konkrétní protikorupční kroky,“ říká Martin Kameník, předseda organizace Oživení.

V minulém období se pro zákony zavázalo hlasovat 46 poslanců a 10 senátorů napříč politickými stranami. I díky nim se podařilo schválit zákon o anonymních akciích a prosadit na jednání sněmovny dalších šest návrhů zákonů. Kampaň podpoří řada veřejných osobností a podnikatelů. Například ekonom Miroslav Zámečník, politoložka Vladimíra Dvořáková nebo herec Tomáš Hanák.

„Korupce přestává být pro strany atraktivní předvolební téma. Ale zákony jsou stále potřeba. Díky nim bychom ušetřili desítky miliard a klientelismus ve vrcholné politice by utržil velmi vážná zranění,“ říká David Ondráčka, ředitel Transparency International.

Zástupci Rekonstrukce státu již oslovili stávající poslance a parlamentní politické strany. Několik z nich přislíbilo vyjednávat mezi svými kolegy pro zákony podporu. Jde ovšem o nestranický projekt, který nabízí možnost závazku všem politickým směrům. Voliči mohou hlasovat pro svoji stranu, ale vybrat si kandidáty, kteří se k podpoře upíšou.

„Pád vlády a zatýkání poslanců ukazuje, že ani poslanci a státní zástupci nevědí, jaká u nás platí pravidla pro korupci a politickou soutěž. Klíčové zákony v této republice stále chybí,“ domnívá se Pavel Franc, ředitel Ekologické právního servisu. „V jiných zemích je taková forma závazku běžnou občanskou iniciativou. U nás se jedná o první pokus ukázat, že voliči mají sílu donutit politiky plnit sliby,“ dodává.

„Důvodem politické a ekonomické krize v Česku je neefektivní státní správa, nedůvěra v instituce, netransparentnost veřejných zakázek spojená s vysokou mírou korupce a právní nejistota daná zdlouhavou prací soudů,“ říká Robert Basch, předseda rady Fondu Otakara Motejla, a dodává: „Jsou to jevy, které dlouhodobě negativně ovlivňují i společnost a její morální hodnoty. Morální devastaci v naší společnosti považuji za větší problém než ekonomickou stagnaci či krizi. To jsou hlavní důvody, proč podporujeme Rekonstrukci státu. Vedle toho vidím pro nejbližší období jako klíčovou aktivní a odpovědnou účast občanů ve volbách.“

Další informace

Protikorupční projekt Rekonstrukce státu byl zahájen letos v květnu s cílem prosadit 9 klíčových zákonů, které by razantním způsobem zmenšily prostor pro korupci a zabránily tak pokračujícímu systémovému rozkrádání státu (state capture).

V minulých volbách do PSP ČR bylo téma korupce využito v propagaci většiny stran, ale v zákonech došlo ve skutečnosti jen k malým změnám. Systémová politická korupce a jevy s tím spojené ovlivňují celkové politické klima našeho státu. Podle střízlivých odhadů NERVu stojí ČR ročně minimálně 64 miliard korun. Bez chybějících zákonů je nepravděpodobné, že výměny politických špiček nebo odvážní žalobci situaci dlouhodobě změní.

Členy platformy jsou: Oživení, Transparency International, Ekologický právní servis, zIndex, Otevřená společnost ops, Brnění, Pražské fórum, Zaostřeno, Zelený kruh, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Glopolis, Good governance, Naši politici.cz, Vyměňte politiky, Veřejnost proti korupci, Náš stát.cz, Podnikáme bez korupce.cz, Stop tunelům - (Ústí n/L), CESTA - Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, Iuridicum Remeidum, Proalt, Kohovolit.eu, Praguewatch

Rekonstrukci státu podpořili: Fond Otakara Motejla, US Embassy, BritCham, Asociace malých a středních podniků, Open Society Institue, Jan Barta, Delicomat, KPMG, Systemický institut, Porta, Eurowag, PHA, Europe for citizens.

Mediální partneři: Student Agency, Naší Politici.cz

Kontakty:
Jiří Boudal, Ekologický právní servis, hlavní koordinátor Rekonstrukce státu. Tel. 777 804 658
David Ondráčka, ředitel Transparency International. Tel. 605 814 786
Pavel Franc, programový ředitel Ekologického právního servisu, Tel. 608362596

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rekonstukcestatu.cz
www.blablanevolim.cz

Prohlášení o podpoře projektu Rekonstrukce státu pro kandidáty do sněmovny - soubor ke stažení

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;