70 let od justiční vraždy Liberečana Ludvíka Frejky

Třetího prosince uběhne 70 let od justiční vraždy Ludvíka Frejky. Ten se narodil v Liberci jako Ludwig Freund a byl významným politikem KSČ. V roce 1952 se stal obětí stalinského teroru a byl odsouzen v politickém procesu s Rudolfem Slánským.

Freundovi byli liberecká židovská, německy mluvící a plně kulturně asimilovaná rodina. Do ní se v lednu 1904 narodil syn Ludwig. Chlapec vynikal inteligencí, ale také zájmem o politiku. Již ve svých patnácti letech vstoupil do organizace sociálně demokratické mládeže. Když byla v roce 1921 v Liberci, založena KSČ, jako první v českých zemích, mladý Ludwig Freund do ní vstoupil necelý rok nato.

Ludwig Freund se již od mládí zajímal o ekonomii. Po maturitě na libereckém gymnáziu ji odjel studovat do Berlína i do Londýna. Studium ekonomie jeho marxistické přesvědčení jen prohloubilo. Skrze své vzdělání a mezinárodní rozhled se mu dostalo také uznání uvnitř stranických sktruktur, v nichž od druhé poloviny 20. let působil. Pracoval například jako redaktor levicového deníku Rote Fahne.

Jakožto sudetský Němec se coby komunista angažoval zejména na českém severu. A to nejen na Liberecku, ale i v dalších, převážně německých městech, jako byly Chomutov, Most nebo Teplice. Ve třicátých letech vystupoval proti hospodářské krizi a nastupujícímu fašismu, který našel úrodnou půdu zejména u sudetoněmeckého obyvatelstva.

Po Mnichovské dohodě Ludwig Freund odešel do Velké Británie, kde pracoval jako redaktor rakouského Zeitspiegel a sudetoněmeckého časopisu Einheit. Když propukla válka, byl Freund jako komunista a zároveň příslušník nepřátelského národa držen v internaci. Tu ukončilo až napadení Sovětského svazu Německem, které bylo zároveň koncem spojenectví nacistického Německa a SSSR. Ludwig Freund pak pracoval jako ekonomický poradce komunistických členů Státní rady – orgánu československého exilu v Londýně. Dál publikoval, psal například do komunistických novin Daily Worker. V Británii kolem sebe vytvořil skupinku levicových ekonomů, nikoliv jen komunistických, patřili do ní sociální demokraté z Československa, ale například i ekonomové z Labour party.

V roce 1942 spoluzaložil Jednotný výbor sudetoněmeckých antifašistů ve Velké Británii. Zpočátku odmítal plán na vyhnání německé menšiny z Československa. Později se ale podrobil názoru komunistické strany, která vysídlení Němců naopak prosazovala. Po konci války a návratu do Československa přijal Ludwig Freund české občanství a změnil si jméno na Ludvík Frejka.

V následujících letech působil ve stranických a vládních orgánech jako ekonomický expert, po únorovém puči v roce 1948 působil jako hlavní ekonomický poradce Klementa Gottwalda. Historiky je označován jako "architekt první dvouletky a pětiletky". Zároveň byl ale tím, který kritizoval neustálé změny, které zejména pětiletku provázely a které taky byly příčinou nemalých hospodářských problémů.

V roce 1952 byl v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským zatčen a spolu s dalšími deseti předními komunisty odsouzen k trestu smrti. Do tohoto vykonstruovaného procesu byl zařazen pro svůj židovský původ a také kvůli působení v Londýně a jeho stykům se sociální demokracií i jinými částmi levicového spektra politiky napříč tehdejší Evropou. Mrazivým svědectvím stalinistických procesů je nejen dodnes zachovaná Frejkova výpověď, kde se přiznává k naučeným absurditám, ale i skutečnost, že jeho smrt požadovali jeho druhá žena i jeho v té době zhruba dvacetiletý syn.

Popraven byl 3. prosince 1952. O 11 let později byl právně i stranicky plně rehabilitován. V dubnu 1968 mu byl udělen Řád republiky in memoriam.

Přidat komentář (5 Komentářů)
Rekonstrukce státu

V úterý 12. března byl veřejně představen projekt Rekonstrukce státu - společný projekt protikorupčních organizací, řady renomovaných expertů, firem a regionálních podporovatelů.

Celý tento projekt inicioval Ekologický právní servis, který ho také společně s Transparency International a Oživením řídí. Projekt Rekonstrukce státu má reálný plán, jak ještě v tomto volebním období prosadit 9 zákonů, které výrazně omezí korupci.

Historie projektu Rekonstrukce státu

Projekt Rekonstrukce státu se pečlivě připravoval rok. Přes 40 odborníků na protikorupční legislativu vybralo 9 hlavních oblastí zlepšení. Pro každou oblast existuje odborná skupina, která se tématu komplexně věnuje a společně s některými poslanci nyní připravuje návrhy zákonů.

V okamžiku startu podporovalo projekt Rekonstrukce státu 22 poslanců a senátorů za TOP 09, ČSSD, LIDEM, ODS, VV, KSČM a Piráty. Dvanáct z těchto zákonodárců podepsalo Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu ještě před zahájením projektu. V každém z krajů České republiky působí krajští ambasadoři, kteří mají za úkol kontaktovat poslance a senátory za jejich kraj s cílem získat jejich podporu pro 9 restů - připravovaných zákonů. Aktualizovaný seznam politiků, kteří podporují projekt Rekonstrukce státu, najdete na internetových stránkách projektu.

Kdo zastupuje v Parlamentu Liberecký kraj

Liberecký kraj zastupuje v Parlamentu celkem 8 poslanců a 3 senátoři. V poslanecké sněmovně za Liberecký kraj zasedají:

 • Mgr. Jan Farský (Top09 a Starostové) - podporuje projekt Rekonstrukce státu
 • Mgr. Václav Horáček (Top09 a Starostové)
 • MUDr. Vít Němeček, MBA (Občanská demokratická strana)
 • JUDr. Ivana Weberová (Občanská demokratická strana)
 • Pavel Ploc (Česká strana sociálně demokratická)
 • Cyril Zapletal (Česká strana sociálně demokratická)
 • Petr Skokan (Věci veřejné)
 • JUDr. Marie Nedvědová (Komunistická strana Čech a Moravy)

V senátu Liberecký kraj zastupují:

 • MUDr. Přemysl Sobotka (Občanská demokratická strana)
 • Jaroslav Zeman (Občanská demokratická strana)
 • Ing. Karel Kapoun (Česká strana sociálně demokratická)

Jako krajští ambasadoři jsme začali s oslovováním poslanců a senátorů. První schůzky proběhly se senátorem Přemyslem Sobotkou (ODS) a poslanci Pavlem Plocem a Cyrilem Zapletalem (ČSSD). Další schůzky budou následovat v nejbližších dnech.

Rádi bychom vás také pozvali na besedu, která se k tomuto projektu bude konat 17. dubna 2013 v knihkupectví U Fryče za účasti analytika Transparency International Jiřího Fialy a redaktora Hospodářských novin Jindřicha Šídla.

Pavel Felgr a Petr Medřický
krajští ambasadoři

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;