Kraj vyhlašuje dotační programy na příští rok. Podpoří školství, řemesla či dopravu

Bezmála 111 milionů korun má Liberecký kraj ve svém dotačním fondu na rok 2022. Vyhlášení některých programů na svém včerejším jednání již odsouhlasili krajští radní. Jedná se zejména o podporu národnostních menšin, karavanových stání, cyklodopravy, životního prostředí či památek. Další programy bude kraj vyhlašovat v nejbližších týdnech.

„Dotační fond Libereckého kraje funguje od roku 2014, a to podle předem známých kritérií a pravidel, která jsou stejná pro všechny zájemce. Je otevřený a transparentní a já jsem rád, že se nám v něm v posledních letech daří vyčleňovat částku přesahující stamilionovou hranici. Výjimku tvořil pouze rok 2020, kdy jsme kvůli koronavirové pandemii byli nuceni snížit objem financí na 91,6 milionu. Na příští rok však opět počítáme s bezmála 111 miliony korun. Podpoříme z nich zejména dlouhodobé investice v malých obcích, obnovu hasičského vybavení a techniky, záchranu památek či cyklodopravu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Dotační fond Libereckého kraje je velice důležitým počinem, jelikož podporuje řadu aktivit v mnoha oblastech života v regionu. Kraj podporuje nejenom finančně nákladnější projekty, ale také ty drobné, které nemohou najít podporu z jiných zdrojů,“ doplnil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Tabulka s přehledem vývoje financí v Dotačním fondu Libereckého kraje (po úpravách rozpočtu, zapojení vyšších daňových příjmů, případných rezerv a restrikcí):

Rok

Částka v Kč

2014

48.700.000

2015

64.200.000

2016

87.123.000

2017

100.000.000

2018

120.800.000

2019

120.800.000

2020

91.600.000

2021

110.500.000

2022

110.800.000

celkem

854.523.000

 

Krajští radní v úterý 7. prosince prozatím odsouhlasili vyhlášení těchto dotačních programů:

Oblast

Program

částka v Kč

Školství

4.1 volnočasových aktivit

2.100.000

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

800.000

4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

400.000

Sociální věci

5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

1.093.000

Doprava

6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

4.600.000

6.3 Podpora projektové přípravy

2.000.000

Kultura, památková péče a cestovní ruch

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

10.000.000

7.6 Řemeslná a zážitková turistika

1.000.000

7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání

3.000.000

Životní prostředí

8.1 Podpora ekologické výchovy vzdělávání a osvěty   

1.400.000

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny  

3.000.000

8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce

3.000.000

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadu

2.000.000

8.6 Podpora retence vody v krajině   

9.500.000

CELKEM

43.893.000

 

Další dotační programy bude kraj vyhlašovat v nejbližších týdnech. Dotační fond Libereckého kraje disponoval v loňském roce podle schváleného rozpočtu 110,5 milionem korun.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Špek – pokus o politický bulvár v Liberci?

V těchto dnech chodí do schránek libereckých domácností  jedna ne zase tolik tradiční tiskovina. Připomíná vizáží bulvár, ale jedná se evidentně o politický propagační materiál, který se snaží zostudit politické oponenty liberecké ČSSD.

Ačkoliv je celá tiskovina nepodepsaná a anonymní, má snadno dohledatelného autora, respektive vydavatele. Je jím Jan Vinduška, muž, který má blízko k hlavám místní sociální demokracie.

Na anonymní politickou tiskovinu s názvem Špek nenarazí Liberečané jen ve své poště, ale mohu ji nalézt i na internetu (stránka fungovala dnes přes den, ve večerních hodinách již ne). Nascenovanou verzi papírové formy Špeku si můžete prohlídnout zde.

Na první pohled zaujme snaha přiblížit se nejčtenějším tuzemským bulvárům jako jsou deníky Blesk nebo Aha. Při dalším zkoumání je zřejmé, že hlavním účelem této nepodepsané tiskoviny i její internetové verze je politický boj, a to zejména proti představitelům současné vládnoucí krajské koalice. Nejtepanějšími politiky jsou ve Špeku například Jan Korytář  (Změna pro LK), Zuzana Kocumová (Změna pro LK) nebo současný hejtman Martin Půta (Starostové pro LK).

Úroveň a závažnost „kauz“ ve Špeku kolísá mezi rozpadlou nemovitostí na pozemku Jana Korytáře, facebookovým obviňováním ostatních politiků ze strany chrastavského starosty Michaela Canova, výhradami Jaromíra Baxy k Benátské noci nebo tím, zda Zuzana Kocumová ťukla při řízení služební vůz nebo ne. 

Hejtman Martin Půta je vykreslován jako loutka, kdežto sociální demokrat Martin Sepp je zase líčen coby poučený a charakterní politik. Vše v návaznosti na korupční jednání, kdy se jeho stranický boss Robert Dušek snažil u policie žehlit jeho dopravní prohřešky. S Martinem Seppem i dalšími libereckými sociálními demokraty Jan Vinduška dlouhodobě spolupracuje na různých projektech.

Špek není první anonymní tiskovinou, která se snaží očernit politické konkurenty. Před posledními krajskými volbami se objevily pamflety, které vinily dnešního hejtmana Půtu ze špionáže a práci pro Polskou republiku a v roce 2010 zase vydával pravomocně za korupci odsouzený člen liberecké ODS (mimochodem známý a v minulosti i zamýšlený obchodní partner Jana Vindušky při čerpání evropských dotací ) Jiří Zeronik (původně anonymní) tiskovinu „Náš Korytář“. Jako anonymní vycházel zpočátku i předvolební občasník Jiřího Kittnera „Pravý zastupitel“.

Jan Vinduška, vydavatel Špeku

Jan Vinduška, vydavatel Špeku

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;