Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Špek – pokus o politický bulvár v Liberci?

V těchto dnech chodí do schránek libereckých domácností  jedna ne zase tolik tradiční tiskovina. Připomíná vizáží bulvár, ale jedná se evidentně o politický propagační materiál, který se snaží zostudit politické oponenty liberecké ČSSD.

Ačkoliv je celá tiskovina nepodepsaná a anonymní, má snadno dohledatelného autora, respektive vydavatele. Je jím Jan Vinduška, muž, který má blízko k hlavám místní sociální demokracie.

Na anonymní politickou tiskovinu s názvem Špek nenarazí Liberečané jen ve své poště, ale mohu ji nalézt i na internetu (stránka fungovala dnes přes den, ve večerních hodinách již ne). Nascenovanou verzi papírové formy Špeku si můžete prohlídnout zde.

Na první pohled zaujme snaha přiblížit se nejčtenějším tuzemským bulvárům jako jsou deníky Blesk nebo Aha. Při dalším zkoumání je zřejmé, že hlavním účelem této nepodepsané tiskoviny i její internetové verze je politický boj, a to zejména proti představitelům současné vládnoucí krajské koalice. Nejtepanějšími politiky jsou ve Špeku například Jan Korytář  (Změna pro LK), Zuzana Kocumová (Změna pro LK) nebo současný hejtman Martin Půta (Starostové pro LK).

Úroveň a závažnost „kauz“ ve Špeku kolísá mezi rozpadlou nemovitostí na pozemku Jana Korytáře, facebookovým obviňováním ostatních politiků ze strany chrastavského starosty Michaela Canova, výhradami Jaromíra Baxy k Benátské noci nebo tím, zda Zuzana Kocumová ťukla při řízení služební vůz nebo ne. 

Hejtman Martin Půta je vykreslován jako loutka, kdežto sociální demokrat Martin Sepp je zase líčen coby poučený a charakterní politik. Vše v návaznosti na korupční jednání, kdy se jeho stranický boss Robert Dušek snažil u policie žehlit jeho dopravní prohřešky. S Martinem Seppem i dalšími libereckými sociálními demokraty Jan Vinduška dlouhodobě spolupracuje na různých projektech.

Špek není první anonymní tiskovinou, která se snaží očernit politické konkurenty. Před posledními krajskými volbami se objevily pamflety, které vinily dnešního hejtmana Půtu ze špionáže a práci pro Polskou republiku a v roce 2010 zase vydával pravomocně za korupci odsouzený člen liberecké ODS (mimochodem známý a v minulosti i zamýšlený obchodní partner Jana Vindušky při čerpání evropských dotací ) Jiří Zeronik (původně anonymní) tiskovinu „Náš Korytář“. Jako anonymní vycházel zpočátku i předvolební občasník Jiřího Kittnera „Pravý zastupitel“.

Jan Vinduška, vydavatel Špeku

Jan Vinduška, vydavatel Špeku

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;