Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)

Od 12. - 17. 11. Liberec ožije netradičními kulturními a společenskými akcemi, které pořádá již 4. rokem liberecká nezisková organizace Sdružení TULIPAN. Motto letošního ročníku zní: „Vzájemná pomoc je lékem duše“. Jak název napovídá, jedná se o charitativní týden plný pestrých kulturních akcí. Výtěžek z tohoto týdne bude využit ve prospěch chráněné dílny, kde pracují lidé  převážně s duševním postižením.

Chráněná dílna se rok od roku rozrůstá, přijímá nové pracovníky, proto je nezbytné zajistit neustálý přísun finančních prostředků, aby mohla vůbec fungovat. V současné době zaměstnává 37 lidí se zdravotním handicapem. Akce „Týden s TULIPANem“ je příležitost, jak seznámit veřejnost s její činností a zároveň ji i finančně podpořit. Uskuteční se na nejrůznějších kulturních a veřejných místech města Liberce. Každý den má svůj originální název, jenž se váže k události, která má v ten den proběhnout.

Akce začne v pondělí módní přehlídku v OC Forum Liberec, kde se představí modely značky Ulla Popken a studentek z řad středních a vysokých textilních škol. Šperky a doplňky, které budou zdobit modelky, pocházejí z chráněné dílny TULIPAN. O nalíčení modelek se postará Tomáš Grossmann a o vlasový styling tým Lenky Hnídkové. Celou akci bude moderat Jan Žíla, který působí v rádiu Dobrý den.

V úterý se můžete pokochat výstavou obrazů a fotografií Leony Nesvadbové v Severočeském muzeu v Liberci.

Středeční večer vyzývá všechny čtenáře a čtenářky na autorské čtení Josefa Formánka a mladých nadějných autorů do Kavárny U Našeda.

Ve čtvrtek si nenechte ujít taneční show před libereckou radnicí. Uvidíte pestrou škálu tanečních formací. Vystoupí zde mnoho tanečních skupin, tanečníků a tanečnic, které se Vás pokusí v těchto chladných dnech rozehřát svými ladnými pohyby. Zároveň máte jedinečnou možnost zúčastnit se  ojedinělého pokusu – vytvořit co největší skupinu tanečníků mazurky a zapsat se tak do Guinnessovy knihy rekordů.

Páteční workshopy v chráněné dílně TULIPAN jsou zaměřené na výrobu ručního papíru a keramiky  a jsou určeny všem kreativním nadšencům. Zejména mateřským a základním školám.

Tečkou celé akce bude páteční divadelní představení Divadla Vydýcháno ZUŠ Liberec a benefiční koncert v Lidových sadech, na kterém vystoupí kapely HitFakers, Vetrol, Dědové Harryho Pottera a Lessyho Woheň. Součástí sobotního programu bude i bohatá tombola o zajímavé ceny. Lístky do tomboly si mohou všichni zájemci zakoupit na jednotlivých každodenních akcích. Souběžně s týdenní výstavou fotografií v OC Forum Liberec budou probíhat ve Sdružení TULIPAN i dny otevřených dveří.

Nad celou akcí převzal záštitu náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda. Ke stažení je plakát akcí na celý týden.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;