Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)
Práva nájemníků

Problematika bydlení a možnosti ztráty střechy nad hlavou se dnes začíná týkat větší části populace než v minulosti. Nejohroženější skupinou jsou lidé z nízkopříjmových skupin, kteří bydlí v nájmu. Ani hrozba osobního bankrotu není dnes nijak výjimečná a v síti půjček a splátek se ocitá stále více lidí. Občanské sdružení “D“ nabízí všem občanům Liberecka a Jablonecka další ze série svých školení, které mají pomoci orientovat se občanům v dnešní ne zrovna jednoduché době, a to odborně a hlavně – zcela zdarma.

Zvyšující se nájemné, nepřehledné a stále se měnící právní normy, tlak ze strany vlastníků domů i čím dál častější hrozba ocitnout se bez střechy nad hlavou. To je dnes nikoliv neobvyklá noční můra pro nemalou skupinu lidí, byť celý život pracovali nebo stále poctivě pracují. Občanské sdružení „D“ proto připravilo odborný seminář, který má zvýšit právní povědomí občanů Liberce a okolí.

Seminář na téma „Bydlení – nájemní vztahy, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce“ v rámci programu Prevence kriminality proběhne 17.1. 2013 od 17:00 v prostorách “D“ občanského sdružení v liberecké Švermově ulici (naproti ZŠ Švermova).

V posledních letech vzrostla míra zadlužení obyvatel ČR, mnozí z nich si půjčili bez uvážení možných rizik (např. úraz nebo ztráta zaměstnání), které způsobí neschopnost splácet včas a v plné výši. Může dojít k situaci, že splátky jsou tak vysoké, že se již nadále nedají zvládnout, dluhy rostou o penále, věřitel chce své pohledávky splatit celé naráz, obrací se na vymáhací
společnosti, soudy, exekutory. Řešením může být osobní bankrot. O tom, co to vše znamená a obnáší, se může každý informovat v dalším semináři občanské sdružení „D“.


Seminář na téma „Osobní bankrot – podmínky, formulář a poivinné přílohy“ v rámci programu Odpovědný přístup k financím proběhne 21.1.2013 od 17:00 v prostorách “D“ občanského sdružení v liberecké Švermově ulici (naproti ZŠ Švermova).

Romana Lakomá, předsedkyně sdružení „D“ k tomu říká: „Do občanské poradny, kterou provozujeme již od roku 2002, chodí ročně desítky klientů, kteří právě takové informace postrádají. V rámci projektu „Další vzdělávání občanů Liberecka“ mohou zcela bezplatně získat pomoc, radu, užitečnou informaci. Jediné, co pro to musí udělat, je přijít. K nám na Františkov.“

Další informace najdete na www.vzdelavani-obcanu.cz

Romana Lakomá, občanské sdružení "D"

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;