Převod liberecké zoo je opřen o nepodloženou argumentaci jejího ředitele

Je to celou dobu zásadní důvod, proč musí být liberecká zoo zadarmo převedena na kraj. Potřebuje prý investice, jinak jí bude odebrána licence evropských zoologických zahrad. Toto opakované tvrzení ředitele zoo Davida Nejedla se ukázalo jako značně manipulativní.

Takto zní oficiální vyjádření Davida Nejedla zveřejněné na webu zoo, o které se celá transakce převodu městských organizací na kraj opírá:
PROČ POTŘEBUJE ZOO URYCHLENĚ ZMĚNU?

Aby dokázala zareagovat na měnící se legislativní a společenské podmínky, a i nadále si udržela své členství v EAZA. Plnění nových legislativních požadavků na chov ohrožených druhů, které se týkají především rozměrů expozic a které upravuje novela zákona Na ochranu zvířat proti týrání, je i jednou z podmínek k udržení licence k provozu zoologické zahrady.

V roce 2019 Zoo Liberec sice úspěšně prošla poslední kontrolou Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA), ale nebylo to úplně bez výtek. Zahrada byla vysoce hodnocena za aktivity Záchranné stanice a útulku Archa, za terénní projekty, vzdělávací programy ekologického střediska Divizna, za unikátní propojení s kulturně společenským centrem Lidové sady i za kvalitu chovů zvířat. Výtky ale směřovaly k morální a technické zastaralosti některých pavilonů a expozic, především pavilonu opů a šelem.

Další kontrola EAZA čeká libereckou zoo zhruba za tři až pět let a pokud nedojde ke změně, členství si neobhájí a ztratí tím možnost chovat většinu ohrožených druhů zvířat. Bude vyřazena ze všech záchranných chovatelských programů, kam patří většina zvířat, která chová a která jsou také atraktivní pro návštěvníky. V momentě, kdy by zoologická zahrada nemohla chovat ohrožené druhy, ztratila by svůj význam a poslání.

Na základě našeho požadavku nám byl poskytnut oficiální výstup z poslední kontroly EAZA v liberecké zoo a jeho závěry jsou v naprostém rozporu s tím, co tvrdí D. Nejedlo.

„V závěrech kontrolní zprávy je možné se dočíst, že výhrady byly uplatněny pouze k výběhu slonů a bílých tygrů. Vzhledem k úmrtí jednoho ze slonů na jaře a plánovanému ukončení chovu bílých tygrů je třeba tyto výtky hodnotit jako řešitelné. Poměrně obecné závěry a doporučení obsažená v protokolu EAZA bez uvedení jakýchkoliv termínů jsou každopádně v přímém rozporu s tím, jak o celé situaci setrvale informuje ředitel ZOO, David Nejedlo,“ upozorňuje Jindřich Felcman, zastupitel za opoziční Zelené.

Vedení města i veřejnost jsou ze strany ředitele zoo poměrně výrazně manipulovány. Vedle toho je třeba vyslovit pochybnost nad samotným postupem ředitele Nejedla ohledně toho, jak na výstupy kontroly EAZA zareagoval.

„Kontrola EAZA proběhla v srpnu roku 2018. Byly v ní obsaženy dílčí požadavky na úpravu některých výběhů, hlavně na poměrně jednoduché prvky vnitřního vybavení. Namísto toho, aby D. Nejedlo v tomto ohledu učinil nějaká opatření, hrál vše na jednu kartu. Tedy na to, že v pozici zastupitele za vládnoucí Starosty přesvědčí vedení města, aby ZOO předalo kraji. S nadějí, že ten do ní bude investovat více. Údajné ohrožení členství v EAZA používá ředitel Nejedlo jen jako palici, kterou se snaží na sílu prosadit převod na kraj. Reálnou prací ale na tyto výtky neměl potřebu za tři roky zareagovat,“ doplňuje J. Felcman.

Právě tato pozice D. Nejedla vnáší do celé transakce zásadní pochybnosti. Jelikož je zároveň ředitelem ZOO a zároveň zastupitelem města za Starosty, dostává se tím do střetu zájmů. To blíže vysvětluje další opoziční zastupitel ze Zelené, Josef Šedlbauer:

„Pokud by návrh řešení situace ZOO předkládal zastupitel skutečně hájící zájmy Liberečanů, hledal by i jiné alternativy, než je bezúplatný a nezvratný převod ZOO na kraj. Jak vyplývá z protokolu EAZA, mohl to být investiční plán, který se soustředí na vnitřní prostředí v expozicích a využije toho, že chov bílých tygrů a slonů stejně končí. Takový investiční plán by byl ve finančních možnostech města, i kdyby se kraj rozhodl, že nepřispěje ani korunu.“

Celá transakce je nyní postavena jen na „dobrém slovu“ Davida Nejedla. Není zde jediný konkrétní podklad, nezávislý posudek či odborná analýza, ze které by zřetelně vyplývalo, že je třeba do ZOO v příštích letech investovat stovky milionů, jinak bude její provoz zásadně ohrožen.

„Zbavit se městského majetku za miliardy na základě slova jednoho muže, který je v ukázkovém střetu zájmů jako ředitel a zároveň zastupitel za stranu vládnoucí ve městě i na kraji, to bude v dějinách samosprávy unikát. Asi není náhodou, že to bude zase unikát liberecký,“ glosuje celou situaci J. Šedlbauer.

EDIT: Na jednání zastupitelstva jsme jako opozice navrhli odložení materiálu s tím, že ředitel ZOO nejprve připraví investičně realistickou variantu rozvoje ZOO, která by měla požadavkům EAZA dostát. Zastupitelé by v takové situaci nebyli tlačeni ke zdi návrhem pouze jednoho možného řešení. Návrh nebyl akceptován a převod ZOO na kraj byl schválen.

Tisková zpráva Změny pro Liberec/Zelených

Přidat komentář (6 Komentářů)
Práva nájemníků

Problematika bydlení a možnosti ztráty střechy nad hlavou se dnes začíná týkat větší části populace než v minulosti. Nejohroženější skupinou jsou lidé z nízkopříjmových skupin, kteří bydlí v nájmu. Ani hrozba osobního bankrotu není dnes nijak výjimečná a v síti půjček a splátek se ocitá stále více lidí. Občanské sdružení “D“ nabízí všem občanům Liberecka a Jablonecka další ze série svých školení, které mají pomoci orientovat se občanům v dnešní ne zrovna jednoduché době, a to odborně a hlavně – zcela zdarma.

Zvyšující se nájemné, nepřehledné a stále se měnící právní normy, tlak ze strany vlastníků domů i čím dál častější hrozba ocitnout se bez střechy nad hlavou. To je dnes nikoliv neobvyklá noční můra pro nemalou skupinu lidí, byť celý život pracovali nebo stále poctivě pracují. Občanské sdružení „D“ proto připravilo odborný seminář, který má zvýšit právní povědomí občanů Liberce a okolí.

Seminář na téma „Bydlení – nájemní vztahy, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce“ v rámci programu Prevence kriminality proběhne 17.1. 2013 od 17:00 v prostorách “D“ občanského sdružení v liberecké Švermově ulici (naproti ZŠ Švermova).

V posledních letech vzrostla míra zadlužení obyvatel ČR, mnozí z nich si půjčili bez uvážení možných rizik (např. úraz nebo ztráta zaměstnání), které způsobí neschopnost splácet včas a v plné výši. Může dojít k situaci, že splátky jsou tak vysoké, že se již nadále nedají zvládnout, dluhy rostou o penále, věřitel chce své pohledávky splatit celé naráz, obrací se na vymáhací
společnosti, soudy, exekutory. Řešením může být osobní bankrot. O tom, co to vše znamená a obnáší, se může každý informovat v dalším semináři občanské sdružení „D“.


Seminář na téma „Osobní bankrot – podmínky, formulář a poivinné přílohy“ v rámci programu Odpovědný přístup k financím proběhne 21.1.2013 od 17:00 v prostorách “D“ občanského sdružení v liberecké Švermově ulici (naproti ZŠ Švermova).

Romana Lakomá, předsedkyně sdružení „D“ k tomu říká: „Do občanské poradny, kterou provozujeme již od roku 2002, chodí ročně desítky klientů, kteří právě takové informace postrádají. V rámci projektu „Další vzdělávání občanů Liberecka“ mohou zcela bezplatně získat pomoc, radu, užitečnou informaci. Jediné, co pro to musí udělat, je přijít. K nám na Františkov.“

Další informace najdete na www.vzdelavani-obcanu.cz

Romana Lakomá, občanské sdružení "D"

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;