Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberec-rozpočet-dluh

Rozpočet Liberce na rok 2013 počítá s příjmy z prodeje letiště a technických služeb. Pokud se včas neprodají, hrozí platební neschopnost města, jiná varianta nebyla vedením města ani naznačena. Rozpočet pomohla koalici schválit ODS, proti hlasovala Změna pro Liberec a KSČM.

O špatné finanční situaci Liberce jsme informovali před několika měsíci. Tvrdili jsme, že město musí v roce 2013 splatit závazky zhruba za 350 milionů a že se jeho vedení pokusí získat peníze z prodeje letiště a některé městské společnosti. Naše informace se bohužel potvrdily: schválený rozpočet počítá se splátkami ve výši 342 milionů a jejich splácení závisí na prodeji strategického majetku města, kterým letiště bez pochyby je.

Podle našeho názoru nebude mít hospodaření podle schváleného rozpočtu dobré pro město bez ohledu na to, jak dopadne. Buď se podaří letiště a technické služby prodat a město o tento zásadní majetek přijde, nebo se prodeje nepodaří a město se dostane do platební neschopnosti.

Jiného výsledku současné vedení města zřejmě není schopno dosáhnout, protože i v této situaci město stále stojí za problematickými smlouvami. Právě v přehodnocení některých velkých smluv vidíme východisko pro zlepšení finanční situace města. Na svoz odpadů, zimní a letní čištění, MHD nebo třeba informatiku Liberec vydává nejvíce ze srovnatelných krajských měst. Celkem na tyto činnosti vydává Liberec až o 100 milionů více než srovnatelná krajská města.

Paradoxní je, že ve všech případech jde o smlouvy mezi městem a jeho společnostmi, kde by pro město mělo být nepoměrně snadnější dosáhnout nějakých úspor. Vedení města ale schází odvaha a vůle zabývat se nevýhodnými smlouvami, raději rozprodá zbytky majetku Liberce a vyhrožuje uzavřením divadla či ZOO.

Vedle smluv táhnou Liberec ke dnu i vysoké splátky. Co je způsobilo? Z poloviny jde o splátky dvoumiliardového dluhopisu, který za sebou zanechala ODS. Druhou polovinu ale koalice mohla ovlivnit: tvoří ji platby z minulých dvou let, jejichž odložením si koalice pomohla letos, ale jen převalila balvan závazků do roku 2013. Pak splátky úvěrů, které koalice nesplácela průběžně, a konečně to jsou problémy spojené s proplácením rekonstrukce lázní a nového bazénu. Platby za bazén se zpožďují a lázně Regionální rada hospodařící s prostředky EU odmítá proplácet zcela.

Přehled splátek v roce 2013:

Splátka dluhopisu a úroků 170 mil.
Splátky investic realizovaných v roce 2012 (včetně Soukenného náměstí): 42 mil.
Odložené platby dopravnímu podniku a TSML: 33 mil.
Kontokorent: min. 22 mil.
Revolvingový úvěr na předfinancování investic z dotací: min 75 mil.

Vedle splátek dluhů hrozí městu v příštím roce a v následujících letech několik pokut a vracení dotací. Vedle zmiňovaných lázní a bazénu má s dotacemi stále problém dopravní podnik a je možné očekávat osmnáctimilionovou penalizaci za neoprávněnou zástavu budovy Uranu. Město v budoucnu čeká také finanční vyrovnání s firmou Eltodo-Citelum a stále neskončilo prošetřování Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009.

Rozumíme tomu, že tato rizika nejsou postižena v rozpočtu, ale vedle rozpočtu zastupitelstvo schvalovalo i rozpočtový výhled a ani ten o rizicích a možných řešeních nehovoří. Pak je doopravdy problémem zvýšit důvěru v to, že vedení města hospodaří dobře.

Prezentace k rozpočtu, která srovnává rozpočty Liberce a dalších měst - ZDE

Jaromír Baxa, Josef Šedlbauer

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;