Týden pod Ještědem: starého psa novým kouskům nenaučíš. V Liberci zvlášť

V Liberci proběhlo první řádné zasedání zastupitelstva. A hned napoprvé se moc pěkně nepředvedlo. Respektive předvedlo, že staré zvyky a manýry se měnit v Liberci prostě nebudou.

Pamatujete si ještě…

Přidat komentář (2 Komentáře)
Liberecký dluh

Liberec je nejzadluženějším městem v celé České republice, ač v minulosti byl, zejména kvůli nemovitému majetku po odsunutém německém obyvatelstvu, městem z nejbohatších. Jenže kdeže loňské sněhy jsou ...

Dluh Liberce dosahuje částky 2,8 miliardy korun. Každý z obyvatel města, včetně kojenců, dluží podle letošních údajů 27 504 korun českých.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jiří Šolc

Zcela zásadní rozhodnutí čeká Zastupitelstvo našeho města ve vztahu k budoucímu (ne)vlastnictví celé společnosti Technické služby města Liberce, a.s. (dále jen Společnost). Jde o to, zdali pokračovat a hledat pro Společnost strategického investora, či celý proces pozastavit. Vím, že je to téma složité, jak pro zastupitele, tak pro všechny aktivní občany - proto jsem se rozhodl napsat tento komentář.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jiří Šolc

Na dnešním jednání Zastupitelstva se naplňuje bezmála rok trvající jednání na mezinárodní úrovni, kdy jsem hledal pro město výrazně výhodnější podmínky splácení dluhu. Byla to jedna z mých politických priorit pro toto funkční období.

Jak je všeobecně dobře známo, Liberec má emitován dluhopis u České Spořitelny a.s., do kterého v roce 2010 město zahrnulo všechny svoje dluhy z předcházejících let.

Přidat komentář (0 Komentářů)
dluh-Liberec-Kittner-úrokové zajištění

Ve čtvrtek mají liberečtí zastupitelé hlasovat o největší finanční transakci letošního roku: Dohodě o narovnání s Českou spořitelnou (bod 15). Půjde v ní o nové smlouvy o úrokovém zajištění, protože ty původní uzavřel ještě J. Kittner v rozporu se zákonem. Díky navržené dohodě však má Liberec zaplatit stále o stamiliony více, než za srovnatelné finanční operace platí ostatní města. Zastupitelé navíc dostali od radnice neúplné až zavádějící podklady.

Přidat komentář (0 Komentářů)
zadlužení Liberce

Představitelé města Liberce neumí vymyslet nic lepšího, než své výdaje pokrývat příjmy z prodeje majetku. Současné vedení v čele s ČSSD se nechová jako dobrý hospodář, mrhat majetkem se naučili v době svého společného vládnutí od ODS.  V dobách nadvlády ODS se uskutečnil mohutný výprodej nemovitostí z majetku města, které dříve přinášely příjmy z pronájmu. Každý dnes ví, že ceny nemovitostí poklesly a prodávat nyní majetek je nevýhodné, jen naši představitelé chtějí zbytek majetku prodat, i kdyby to mělo být za hubičku. 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberec-dluh

V létě roku 2010 schválila Rada města bez vědomí zastupitelstva Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu, pmocí které došlo k obchodům znamenajícím úrokové zajištění dluhopisu. Ponechme stranou podstatný fakt, zda je tato smlouva vůbec platná, když ji neschválilo zastupitelstvo – to nyní zkoumají právníci, a podívejme se na zajímavé okolnosti uzavření smlouvy a na její důsledky. Celkové náklady úrokového zajištění se mohou vyšplhat i na více jak 400 milionů.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberec-rozpočet-dluh

Změna pro Liberec přišla minulý týden s vážným obviněním současného vedení města i toho bývalého pod Jiřím Kittnerem. Kvůli Kittnerovu rozhodnutí (a tehdejší městské rady) má město Liberec od příštího roku platit o neuvěřitelných 60 milionů na úrocích při splátkách dluhopisu než letos. Takto závažné rozhodnutí si nechala tehdejší městská rada pro sebe a ta současná chce řešit situaci podle stejného receptu – vydáním nového dluhopisu. Zveřejněný záměr městského vedení ale pěkně rozčílil náměstka pro ekonomiku Jiřího Šolce.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Uran Liberec

Současné vedení města se bude snažit o prominutí sankce, která vyplývá z porušení smlouvy se státem, kterého se dopustila předchozí vláda v čele s ODS a Jiřím Kittnerem. Úřad pro věci zastupování státu ve věcech majetkových udělil městu rekordní pokutu téměř 19 milionů za porušení smlouvy o převodu nemovitosti ze státu na město. Stalo se tak v roce 2010, když byly vydány dluhopisy v hodnotě dvou miliard korun a Liberec dál do zástavy svůj nemovitý majetek včetně budovy Uranu, kterou získal v minulosti od státu a smlouva její budoucí zastavení zakazovala.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberec-rozpočet-dluh

Rozpočet Liberce na rok 2013 počítá s příjmy z prodeje letiště a technických služeb. Pokud se včas neprodají, hrozí platební neschopnost města, jiná varianta nebyla vedením města ani naznačena. Rozpočet pomohla koalici schválit ODS, proti hlasovala Změna pro Liberec a KSČM.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberec-dluh

I ministerstvo financí potvrdilo nepříjemnou pravdu. Liberec je nejzadluženějším městem kraje. Město pod Ještědem svazuje dluh přes dvě miliardy korun, který tu zůstal po vládách posledních dvaceti let, kdy na radnici dominovala ODS. Na každého obyvatele Liberce tak připadá dlužná částka téměř 21 tisíc korun. Již v létě přinesla společnost CCBCzech Credit Bureau zprávu, že Liberec je nejzadluženějším městem nejen kraje, ale i celé země.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;