Parkoviště Liberec: auta mají přednost i před dětmi

AKTUALIZACE: PRIMÁTOR ZÁMEČNÍK OKAMŽITĚ NAŘÍDIL NÁPRAVU Tento článek vznikl díky upozornění občanů Liberce, jejichž děti chodí do základní školy v ulici 5. května v horním centru města. Již dlouho prostor před jejich školou i její okolí slouží jako parkoviště neukázněných řidičů za tichého souhlasu vedení města.

V oficiálních prohlášeních města, na debatních večerech a nejrůznějších PR akcích se od představitelů vládnoucí liberecké koalice, složené ze Starostů, ANO a ODS, sice pravidelně dozvídáme, že chtějí zbavit liberecké centrum aut, jenže se to zrovna nerýmuje s realitou.

Náš Liberec se problematice zahlcení Liberce i jeho historického centra auty věnuje dlouhodobě a ukazuje, jak jsou všechny proklamace vedení radnice o „městu pro lidi“ doslova nepravdivá, jak současná koalice naopak stahuje automobily do již tak osobní dopravou přeplněného libereckého centra.

Příklad okolí základní školy v ulici 5. května i sousedící střední průmyslové školy to jen podtrhuje. Situace se přitom již řešila i na libereckém zastupitelstvu, kdy opoziční zastupitel za Změnu/Zelené Josef Šedlbauer, jehož děti na zdejší ZŠ rovněž chodí, upozorňoval na to, jak někteří řidič doslova ohrožují skupinky dětí, které se zejména ráno pohybují před zdejší školou.

Podle vyjádření dalších rodičů se ale situace příliš nezměnila. Po Šedlbauerově interpelaci se v místě sice po několik dní objevovali městští strážníci, ale to už je znovu minulostí. Řidiči, jak dokládají dnes ráno pořízené fotografie, dál parkují na veřejné zeleni, blokují vstup na školní pozemky, prostě si dělají, co chtějí. Auta mají v Liberci prostě přednost i před dětmi...

AKTUALIZACE: Primátor Jaroslav Zámečník poté, co byl zveřejněn článek a zároveň mu byl tlumočen dotaz místních občanů, kteří se obrátili na naši redakci, okamžitě začal jednat. Jak osobně informoval naši redakci, nařídil městské policii, aby se bez odkladu začala černým parkováním v prostorách ZŠ 5. května i v okolí zabývat.

Prostor před školou ZŠ 5. května, kde ráno, o přestávkách i po škole schází hloučky dětí, je regulérní parkoviště

Automobily jsou nacpané všude, kde to jde

Blokují dokonce i přístup do samotného školního areálu

Město dávno rezignovalo na to, že před školou je nějaká zeleň. Vše se podřizuje parkování. Podle toho pak také zdejší "zeleň vypadá...

Kvůli bezohledným řidičům je dobrodružství se dostat i ke zdejší základní a středním školám, týká se to ovšem i ostatních pěších. Že se parkuje v zákazu zastavení a na chodníku? Nikoho to nezajímá. Musíte kličkovat mezi auty a tramvají...

Přidat komentář (9 Komentářů)
referendum Liberec

V listopadu 2012 schválilo liberecké zastupitelstvo záměry prodeje pozemků ostašovského letiště a městské společnosti Technické služby města Liberce, a.s. (TSML). Na jaře přes osm tisíc občanů svým podpisem podpořilo návrh na konání referenda o prodeji městského majetku. Osm tisíc voličů je více, než kolik hlasů dostal ve volbách kterýkoli z politiků, který nyní prosazuje záměr prodeje letiště a TSML.

Bez petice za referendum by přinejmenším letiště bylo už prodáno, peníze utraceny a Liberci by zůstala jen o něco beznadějnější vyhlídka do budoucna. Děkujeme všem, kteří referendum podpořili. To hlavní nás ale teprve čeká: jít k referendu a hlasovat.

Co se strategickým majetkem?

Proč neprodávat v tísni a pod cenou poslední zbytky strategického majetku města Liberce? Důvody pro prodej by měli obhajovat jejich zastánci z vedení města, se kterými se rádi střetneme v debatě. Zatím jsme slyšeli od vedení města jen tolik, že město je špatný hospodář, a proto by se mělo zbavit TSML, a že příjmy z prodejů mají zalepit díry po investicích jako je nesmyslně předražená montovaná školka v Ruprechticích. Referendum je nástroj přímé demokracie, která stojí a padá se sebevědomými, hrdými a informovanými občany. Informace ale musí být k dispozici, aby se každý mohl rozhodnout nejen na základě dojmů a povrchních hesel. Informace jsme občanům přinesli referendovými novinami, které byly poštou rozeslány všem domácnostem v Liberci, čímž jsme chtěli k dobrému informování přispět.

Dočkáme se Liberce bez dluhů?

Po dvaceti letech, kdy jsme rozhodování nechávali jen na politicích ve vedení města, Liberec tíží více než dvoumiliardový dluh. Málokdo ví, že i po patnácti letech splácení, v roce 2025, bude ke splacení zbývat stále ještě celá jedna miliarda. Pokud chceme, aby alespoň naše děti mohly žít v městě bez dluhů a s dobrým výhledem na rozvoj, nemůžeme dnes prodat poslední větší majetek ukvapeně a pod cenou. Pokud v referendu odmítneme navržené prodeje, neznamená to odmítnutí navždy. O prodeji nebo jiném využití může rozhodnout budoucí referendum, před kterým ale politici budou muset občanům nabídnout promyšlené a důvěryhodné řešení, jak Liberec dostat ze současné krize.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;