Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)
interspar Liberec

4 164 000 korun českých. Takový byl čistý zisk z transakce prodeje pozemků pod dnešním obchodním domem Interspar v Budyšínské ulici pro majitele společnosti Department Store 2000. Tato společnost, kde figurují majitelé firmy Syner, ale i další vlastníci krytí anonymními akciemi, koupila od města v červnu 2006 pozemky od města Liberec, aby je o necelých pět měsíců přeprodala investorovi se ziskem více jak čtyři miliony. Klíčové postavy těchto obchodů se pak staly vlastníky luxusních nemovitostí na jedné pražské adrese.

V červnu roku 2005 schválilo Zastupitelstvo města Liberce prodej pozemků v Budyšínské a Durychově ulici v místě, kde nyní stojí supermarket Interspar. Nabyvatelem těchto parcel se stala společnost Department Store 2000, v jejíž orgánech v té době figurovali majitelé firmy Syner Petr Syrovátko a Jiří Urban. Vlastníci firmy jsou ovšem kryti listinnými akciemi na majitele, takže není jisté, kdo všechno ve firmě dále figuruje.

O rok později (červen 2006) proběhl prodej a město získalo za pozemky 20 614 000 Kč. Město si nenechalo udělat znalecký posudek a přistoupilo na dohodu s firmou Department Store 2000 a za metr čtvereční tak získalo 2000 Kč. Důvodem absence znaleckého posudku byla, dle vyjádření magistrátu, vzájemná dohoda s investorem. Department Store 2000 již předtím vykoupil další pozemky v místě od soukromníka (někdejší myčka) za nesrovnatelně vyšší částky. Už v říjnu 2006 pak prodala firma Department Store 2000 tytéž pozemky firmě Valdelen, a.s. (pozdější I.S. Liberec – majitel supermarketu Interspar) za 30 278 036 Kč. Znalecký posudek provedl Josef Nadrchal (majitel Investing CZ) a ocenil je na 2 879 Kč za metr čtvereční.

Po odečtení prostředků na výkup parcel od soukromníků tvořil čistý zisk pro Department Store 2000   během necelých pěti měsíců 4 164 000 Kč. Na pozemcích poté vyrostl supermarket Interspar, který stavěla firma Syner za 240 000 000 Kč.

Společný obchod mezi zástupci IS Liberec (zajištěnou kapitálem finanční skupinou ING), majitele Department Store 2000, zástupce firmy Syner a někdejšího primátora za ODS Jiřího Kittnera zřejmě tak spojil, že si následující rok všichni nakoupili luxusní byty v „Charles de Gaulle residence“ ve stejnojmenné ulici v pražské Bubenči.
 
Zopakoval se tak tradiční liberecký příběh – jakoby přihlouplé město nechalo vydělat kamarády svých vlastních čelných politiků (tehdejší primátor Jiří Kittner z ODS je bývalým ekonomickým ředitelem Syneru a s jeho majiteli udržuje přátelské vztahy). Tak nějak, třeba i po takto "po málu", se v Liberci ztrácel majetek a tvořil dvoumiliardový dluh, který město dnes táhne ke dnu. Kdo na tom vydělal ještě? To se můžeme, díky listinným akciím na majitele,jen ptát... Ale možná to nebude zas tak složitá hádanka. Rovněž skutečnost, že se zainteresovaní klíčoví hráči poté sešli pod jednou střechou v luxusní nemovitosti, bude zajisté také náhoda...

Jaroslav Tauchman

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;