Parkoviště Liberec: auta mají přednost i před dětmi

AKTUALIZACE: PRIMÁTOR ZÁMEČNÍK OKAMŽITĚ NAŘÍDIL NÁPRAVU Tento článek vznikl díky upozornění občanů Liberce, jejichž děti chodí do základní školy v ulici 5. května v horním centru města. Již dlouho prostor před jejich školou i její okolí slouží jako parkoviště neukázněných řidičů za tichého souhlasu vedení města.

V oficiálních prohlášeních města, na debatních večerech a nejrůznějších PR akcích se od představitelů vládnoucí liberecké koalice, složené ze Starostů, ANO a ODS, sice pravidelně dozvídáme, že chtějí zbavit liberecké centrum aut, jenže se to zrovna nerýmuje s realitou.

Náš Liberec se problematice zahlcení Liberce i jeho historického centra auty věnuje dlouhodobě a ukazuje, jak jsou všechny proklamace vedení radnice o „městu pro lidi“ doslova nepravdivá, jak současná koalice naopak stahuje automobily do již tak osobní dopravou přeplněného libereckého centra.

Příklad okolí základní školy v ulici 5. května i sousedící střední průmyslové školy to jen podtrhuje. Situace se přitom již řešila i na libereckém zastupitelstvu, kdy opoziční zastupitel za Změnu/Zelené Josef Šedlbauer, jehož děti na zdejší ZŠ rovněž chodí, upozorňoval na to, jak někteří řidič doslova ohrožují skupinky dětí, které se zejména ráno pohybují před zdejší školou.

Podle vyjádření dalších rodičů se ale situace příliš nezměnila. Po Šedlbauerově interpelaci se v místě sice po několik dní objevovali městští strážníci, ale to už je znovu minulostí. Řidiči, jak dokládají dnes ráno pořízené fotografie, dál parkují na veřejné zeleni, blokují vstup na školní pozemky, prostě si dělají, co chtějí. Auta mají v Liberci prostě přednost i před dětmi...

AKTUALIZACE: Primátor Jaroslav Zámečník poté, co byl zveřejněn článek a zároveň mu byl tlumočen dotaz místních občanů, kteří se obrátili na naši redakci, okamžitě začal jednat. Jak osobně informoval naši redakci, nařídil městské policii, aby se bez odkladu začala černým parkováním v prostorách ZŠ 5. května i v okolí zabývat.

Prostor před školou ZŠ 5. května, kde ráno, o přestávkách i po škole schází hloučky dětí, je regulérní parkoviště

Automobily jsou nacpané všude, kde to jde

Blokují dokonce i přístup do samotného školního areálu

Město dávno rezignovalo na to, že před školou je nějaká zeleň. Vše se podřizuje parkování. Podle toho pak také zdejší "zeleň vypadá...

Kvůli bezohledným řidičům je dobrodružství se dostat i ke zdejší základní a středním školám, týká se to ovšem i ostatních pěších. Že se parkuje v zákazu zastavení a na chodníku? Nikoho to nezajímá. Musíte kličkovat mezi auty a tramvají...

Přidat komentář (9 Komentářů)
parkování-Liberec

V Liberci je od 90. let parkování problémové. Problémové pro obyvatele Liberce, ale velice výnosné pro soukromé firmy, které se na něm podílejí.

Současné vedení radnice chce tuto situaci změnit a slibuje si, že tím přispěje nemalou částkou do veřejné kasy.

 

Liberec, jako každé větší město, má dnes problém s parkováním, zejména v centru a na sídlištích. Pod vlivem dominantní (neo)liberální ideologie posledního čtvrtstoletí se jeho vlády pokoušely tato úskalí řešit pomocí privatizace služeb a outsourcingu. Jak se (a jako ne poprvé) ukázalo, nebyla to vždy správná cesta.

Privatizační cesta: plus pro firmy, mínus pro město i občana

Již za primátorování Jiřího Drdy (ODS, SLK) se městu nevyplatila spolupráce s izraelskou firmou, která měla pro město dodat a spravovat technologii, která by pomocí mobilních čteček kontrolovala parkovné u stojících vozů. Nakonec z projektu sešlo, výsledek byl nulový, město stál jen prostředky.

Další dimenzi dostala správa parkovacích míst za vlád Jiřího Kittnera (ODS). Tehdy byla podepsána smlouva se společností Activ Parking, často kritizovaná pro její jednostrannou výhodnost pro firmu a nevýhodnost pro město. Ve finále tomu bylo tak, že městská policie plnila zdarma roli zaměstnanců firmy, když za každé nasazení „botičky“ společnost od občana inkasovala větší díl peněz než město, respektive Technické služby města Liberce. Do městské kasy z těchto odvodů nešly žádné příjmy.

Firma Activ Parking, s hustou a neprůhlednou sítí vlastníků, nyní pouze přejmenovaná na City Parking Group se nadále podílí na systému městského parkování a Liberec má tak například rekordně drahé parkovací karty pro rezidenty.

Třikrát dražší než v Praze

Parkovací karty stojí po Liberci pro rezidenty 2 tisíce korun, na Praze 7 (širší centrum města - Holešovice) stojí například 700 Kč. Město (a TSML) navíc odmítá poskytnout smlouvu mezi firmou a TSML. Firma nepřidává žádnou hodnotu, vlastní jen jednu kancelář s jedním zaměstnancem, který tiskne kartičky, vše kontrolují strážníci města, firma jen inkasuje.

Tento systém v Liberci funguje řadu let, do dob vlád ODS, ale běžet ho nechala i bývalá koalice ČSSD, Starostů pro Liberecký kraj, USZ a VV, která se ovšem o smluvně opoziční ODS opírala. A to přesto, že měla ve svém prohlášení změnu tohoto stavu jako daný slib voličům a občanům města. V koaličním prohlášení se psalo: „Budeme usilovat o to, aby správu parkovacího systému měla na starosti městská společnost“.

Někdejší náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (SLK) na dotaz, proč vládnoucí koalice, jejíž mandát končil v roce 2014, nechala předražený a nevýhodný systém rezidentských karet běžet, odpověděl, že smlouva stejně platí jen do začátku roku 2016. Navzdory vlastním slibům.

Město chce se svým majetkem hospodařit nadále jen samo

Současné vedení chce situaci změnit.  I díky tomu, že letos končí smlouva na provozování parkovacího systému, má město možnost tento nevyhovující stav napravit. Po městě by měly být rozmístěny parkovací automaty, které budou výlučně ve vlastnictví města.

Město Liberec by mělo zajišťovat rozvoj, koncepci, údržbu, dodávku parkovacích technologií a servis. Technické služby města Liberce, které se nebudou, oproti bývalým plánům privatizovat, se budou starat o stavební údržbu zón parkovacích stání, včetně dopravního značení, a stavební realizaci nových parkovacích zón.

Městská policie bude zajišťovat dohled, prevenci, represi a vybrané činnosti správy, spočívající například v pořizování dat, výběru hotovosti a podobně. Společnost Liberecká IS a.s. bude mít na starosti datovou podporu a softwarové vybavení.

Na území města Liberce bylo k 31. prosinci 2013 celkem 2.140 parkovacích míst, z toho 831 míst jsou rezidentská a abonentní stání, ostatní jsou návštěvnická. Parkovacích automatů je po městě rozmístěno zhruba 55 kusů. Za rok 2013 dosáhly tržby za pozemní parkování celkem 16, 878.000,- Kč. To je například podle primátora města Tibora Batthyányho podezřele nízká částka v porovnání například s tím, kolik má (procentuálně v poměru počet parkovacích míst/vybrané prostředky) z parkovného Krajská nemocnice Liberec.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;