Starostové uzavírají koalice s ANO. Obviňují z toho ostatní

Letošní nové volební období v Libereckém kraji začíná kuriózně. Starostové se napříč Libereckým krajem spojují se svým mediálně největším nepřítelem – hnutím ANO Andreje Babiše. Přestože na „efektu Antibabiš“ mají postavenu značnou část své voličské podpory. V Liberci tak z vytvoření koalice obviňují opozici.

STAN/Starostové pro LK se s ANO dohodlo na koalici v Liberci, v České Lípě se ANO spojilo s místním hnutím Starostů Živá Lípa a v Semilech dlouholetá starostka ze STAN/Starostů pro LK Lena Mlejnková vyjednala podporu ze strany ANO a jeho účast na koaliční vládě.

Přitom jsou to právě STAN/Starostové, kteří se staví do role hráze proti Babišovu hnutí. V Liberci se například městskou zastupitelkou za Starosty stala krajská zastupitelka Anna Provazníková, která byla mluvčí Milionu chvilek pro demokracii.

Milion chvilek pro demokracii před parlamentními volbami svolával i v Liberci hlasité demonstrace, kde kritizoval korupční kauzy a komunistickou minulost tehdejšího premiéra Andreje Babiše. Korupční kauzy a komunistická minulost čelných libereckých Starostů ale zdejším „chvilkařům“ nikdy nevadila. Dnes se dokonce v barvách Starostů spojují s ANO do koalic.

Na to ale ne všichni voliči Starostů reagují pozitivně. „Za poslední rok přece každý mohl vidět, že to je ve své podstatě protistátní organizace (míněno ANO-pozn. red.). Babiš nevynechá příležitost, aby hodil vládě klacek pod nohy. Jemu vůbec nejde o politiku. To by nehrál v Jihlavě divadlo, ale podpořil by své kandidáty tam, kde to mělo smysl. Určitě jste také četl další reakce na tu koalici. Lidem se to nelíbí. Otázka, co jsou ochotni udělat pro to, aby té koalici zabránili?“ myslí si fanoušek Starostů Petr Praus na sociálních sítích.

Hejtman a šéf STAN/Starostů pro LK Martin Půta má na vytvoření liberecké koalice jeho Starostů s ANO jednoduchou odpověď: Může za to opozice.

„Chtěli jsme stejně jako ve vedení Libereckého kraje vládnout bez ANO. Jenže pro část LOL! jsou Starostové třídní nepřítel a pro část ODS byl nepřijatelný Jaroslav Zámečník jako primátor. Chtěli nás obejít, smutný přîběh. Vyhráli jsme volby, odpovědnosti za fungování Liberce se vzdát nechceme,“ vysvětlil své postoje hejtman Libereckého kraje.

Podle kuloárních informací je ale věc prostší. Vedle toho, že po volbách jednala téměř každá strana s každou - a STAN/Starostové pro LK jednali i s SPD, což ostatní odmítali, hraje v povolebním vyjednávání významnou roli další moment.

Půta, který má neoddiskutovatelný vliv v Liberci, kde sice nebyl zvolen, ale zdejší Starostové jsou k němu v submisivním postavení, dohodl koalici s ANO. Podle kuloárních zdrojů by zatím by mohla být nabídka opětovná koalice s ANO po krajských volbách za dva roky. Podle dalších zdrojů z ANO se také politici z Babišova hnutí obávali zavření finančních kohoutků z Libereckého kraje, který od státu čerpá daleko větší prostředky než Liberec a v případě, že by u moci v Liberci nebyli Půtovi Starostové, tak by takový scénář pro město pod Ještědem hrozil.

Půtův argument odmítá volební lídr LOL! Jaromír Baxa. „Pro malou stranu, navíc lokální, je koalice s velkým partnerem vždycky větší risk než pro stranu velkou. Úspěchy si obvykle připíše hlavně strana, která má primátora, neúspěchy se na menšího partnera snadno hodí. Zrovna vrcholní představitelé SLK jsou v házení viny na jiné experti, jak na kraji, tak na městě,“ uvedl Baxa v reakci na zdůvodňování vzniku koalice STAN/Starostové pro LK a ANO.

Přidat komentář (8 Komentářů)
Liberec

Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) se rozhodlo porovnat sliby, s nimiž téměř před čtyřmi lety vstupovala současná radniční koalice (ČSSD, LO/SLK, VV/NoS, USZ) před občany Liberce, s realitou. Toto „vysvědčení“ pro město nebude nikterak lichotivé, protože ukazuje jak propastný rozdíl je v tom, co před čtyřmi lety současné liberecké vedení svým občanům slibovalo a jak je to doopravdy.Daniela Fialová, ředitelka KPKP říká: „Naplňování předvolebních slibů i celou činnost liberecké radnice samozřejmě bedlivě sledujeme celé volební období. Zhodnocení toho, co skutečně politici udělali a co jen slibovali je podle našeho názoru velice důležité, už jen tím, že z toho se politici nemohou vyvléci, jsou pod tím podepsaní“

Jaroslav Tauchman, zaměstnanec KPKP k tomu dodává: “Výsledek pro libereckou radnici nevyznívá nikterak dobře. Buď vedení radnice neudělalo nic nebo se často jednalo pouze o formální kroky na poli boje s korupcí, které ale neměly reálný dopad. Navícje tu i řada vyloženě podezřelých veřejných zakázek.“Sliby a skutečnost:


Preambule: Chceme vytvořit město, které bude fungovat na základě mechanismů standardních v moderním civilizovaném světě, které neumožní, aby soukromý zájem převážil nad zájmem veřejným a které povedou k zásadní minimalizaci možné korupce a klientelismu.

 Skutečnost: V Liberci je zhruba polovina autobusových linek provozována anonymní firmou (to opravdu nikde v civilizovaném světě nenajdeme), která si účtuje daleko více než to stálo město samotné. Další příkladem je, jak získala firma Rengl plakátovací plochy – skrze městskou společnost byl obejit zákon, aby nemuselo být vypsáno výběrové řízení.

 Slib: Chovat jako jeho zodpovědní správci a to s ohledem na dlouhodobý přínos a nikoli okamžitý zisk

 Skutečnost: Strany radniční koalice se, v rozporu s vlastními předvolebními sliby z roku 2010, snažily o prodej posledního strategického majetku města – například letiště a technických služeb.


 Slib: Zajistíme v co největší míře i nad rámec zákonné povinnosti informování veřejnosti o fungování města, činnosti jeho orgánů a městských společností

Skutečnost: Městské společnosti (Technické služby města Liberce, Liberecká informační společnost _ LIS) odmítají v rozporu se zákonem poskytovat informace. V případě LIS, kde v jejích orgánech sedí například i lídr Starostů Michal Hron se občan musel obrátit na soud, když chtěl příslušné informace. Soud samozřejmě vyhrál a jeho náklady zaplatilo město.


Slib: Za všechny placené funkce se ti, kdo je vykonávají, musí zodpovídat a skládat účty svými výsledky práce

Skutečnost:  Jako zástupce má město v liberecké teplárně Janu Kašparovou z ČSSD (35 000 Kč měsíčně), jejíž kvalifikace je pravděpodobně ta, že je tchýní místního sociálně demokratického bosse Roberta Duška. Na zastupitelstvu opakovaně odmítala o své práci poskytnout informace.


Slib: Vytvoříme a prosadíme přijetí Etického kodexu pro zastupitele

Skutečnost: Město sice kodex vytvořilo, ale tak vágním způsobem, že nikoho ani nezajímal a podepsalo jej jen pár zastupitelů. Samozřejmě, že v něm například chyběly sankce za jeho porušení – navíc se jedná o zcela mrtvý dokument, zastupitelstvo s ním vůbec nepracuje.


Slib: Připravíme a přijmeme směrnici, která bude minimalizovat možnost korupce při veřejných zakázkách a která dá všem jasně najevo, že korupční jednání není cestou ke získání výhod. Stejnou směrnici budeme prosazovat i v městských organizacích a ve společnostech, v nichž má město Liberec většinový podíl

 Skutečnost: Směrnici sice město přijalo, ale příklady jako veřejná zakázka na ruprechtickou kontejnerovou školku, revitalizaci lázní nebo pronájem a plánovaný prodej plakátovacích ploch ukazují, že se jedná jen o formální dokument bez reálného dosahu. Podobně jako Etický kodex.


Slib: Po nezbytné úpravě organizačního řádu zřídíme pracoviště, které bude zajišťovat systémová protikorupční opatření

 Skutečnost:  Pracoviště bylo zřízeno, ale výsledek je asi jako s Etickým kodexem, tedy téměř nulový a formální. Žádná otevřená kauza, žádní politici či úředníci voláni k zodpovědnosti, jako by posledních 25 let v Liberci o korupci nikdo neslyšel.


Slib: Prověříme nakládání s majetkem v městských společnostech

 Skutečnost: Žádný skutečný audit společností s majetkovou účastí města neproběhl. Funkce v dozorčích, radách a představenstvech obsadili politici, jejich příbuzní a známí. Společnosti často občanům odmítají poskytovat informace o svém hospodaření a činnosti. Proběhly zde i podezřelé veřejné zakázky, budící pochybnosti, jsou nechávány v platnosti smlouvy podepsané bez výběrového řízení a do manažerských postů dosazováni lidé napojení na dodavatele (zmíněný příklad DPMLJ/Busline)

Slib: Detailně přezkoumáme hlavní kauzy z minulosti, podezřelé z ovlivnění klientelismem či korupcí, např. MS 2009 v lyžování

 Skutečnost:  Ani jedna kauza nebyla otevřena. Město se sice na základě našeho podnětu přihlásilo ke škodě v kauze nevýhodných směn s majetkem města, ale nakonec ji po Jiřím Kittnerovi  ani nevymáhá. Ač MS v lyžování 2009 před volbami chtěly strany ze současného vedení hlasitě prověřit, jediným reálným počinem bylo, že nechaly k MS skartovat část dokumentů, čímž velice zkomplikovaly skutečné prošetření kauz.

Slib: Budeme aktivně spolupracovat s neziskovými protikorupčními organizacemi

Skutečnost: Město, dle našich informací,  nespolupracuje ani s jednou. KPKP nabízelo spolupráci při řešení různých kauz (např.Lázně), ale zástupci města sdělili, že si nenajdou ani čas na schůzku.

Slib: Budeme usilovat o to, aby správu parkovacího systému měla na starosti městská společnost

Skutečnost: Do dnešního dne městský parkovací systém spravuje soukromá firma s neprůhlednou sítí vlastníků. Parkovací karty stojí po Liberci pro rezidenty 2 tisíce korun, na Praze 7 (centrum města - Holešovice) stojí například 700 Kč. Město (a TSML) navíc odmítá poskytnout smlouvu mezi firmou a TSML. Firma nepřidává žádnou hodnotu, vše kontrolují strážníci města, firma jen inkasuje.


Slib: Přehodnotíme připravované projekty v rámci tzv. integrovaných plánů rozvoje města tak, aby skutečně sloužily obyvatelům města a získané dotace byly efektivně využity

Skutečnost: město například nevyloučilo z projektů prapodivné společnosti Centrum geotermální energie pro občany, které má zhodnocovat majetek anonymní firmy Iberus, za kterou stojí stíhaní politici ODS. Za město ale otázku vyřešila policie, když pozatýkala úředníky i jednatele podivné společnosti.

Slib: Provedeme postupnou revizi všech platných smluv uzavřených městem, včetně těch, které uzavřely městské organizace a společnosti s většinovou účastí města

 Skutečnost: Město vypovědělo nevýhodnou smlouvu na městské osvětlení se společností Eltodo, kterou uzavřela rada za Jiřího Kittttnera, ovšem nikdo zatím nebyl pohnán k zodpovědnosti. Ale další smlouvy, například smlouva na provoz Tipsport arény, kde město platí firmě ze stáje S group holding (Syner) za provoz arény, ze které má zisk, skrze svůj hokejový tým, zase jen Syner, zůstala netknuta.


Slib: Městské nemovitosti budeme namísto prodeje přednostně pronajímat s přesně vymezenými podmínkami

Skutečnost: Byla to tato městská vláda, která, v rozporu s vlastními předvolebními sliby, připravila prodej letiště, technických služeb, ale prodávala i další majetek – jako například budovu ZŠ na Švermově ulici, aby ji pak kupovala zpátky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;