Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jakub Macek

Od 17. 7. 2013 je jediným vlastníkem jablonecké teplárny, která se nyní jmenuje Jablonecká energetická a.s. (JE), město Jablonec nad Nisou. JE se tím pádem stala povinným subjektem zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ), který je základním nástrojem pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. V půlce dubna 2014 jsem kvůli možnosti zhodnotit hospodaření JE požádal ředitele JE podle InfZ o zveřejnění následujících informací:

 

-    seznam faktur přijatých od 17. 7. 2013 do 31. 3. 2014,
-    seznam platných smluv s hodnotou plnění nad 100.000 Kč,
-    obsah smluv s Loyd Group s.r.o. a plateb v její prospěch,
-    informace k výběrovému řízení na prodej teplárenské sítě na sídlišti Malá Janovská a obsah smlouvy o prodeji této sítě Rýnovické energetické s.r.o., a
-    zprávu o úsporách dosažených od 17. 7. 2013 do 31. 3. 2014 uzavřením výhodnějších smluv na dodávané služby.

Nebyla by pravda, kdybych řekl, že mě reakce JE překvapila. Ředitel společnosti Pavel Spilka mi z pověření představenstva JE, jehož členy jsou ekonomický náměstek Miloš Vele (ODS), náměstkyně a bývalá senátorka Soňa Paukrtová (Domov nad Nisou), zastupitel František Pešek (KSČM), zastupitel Petr Roubíček (TOP 09) a Boris Pospíšil (ODS), odpověděl takto:

„Rozsah poskytovaných informací je omezen ochranou obchodního tajemství. Dle ustanovení § 9 odst. 1 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci, pokud je obchodním tajemstvím. Vámi požadované informace jsou předmětem obchodního tajemství, protože JE vykonává standardní podnikatelskou činnost v tržním prostředí, bez jakékoli veřejné podpory ze strany akcionáře.“

Je třeba dodat, že podle § 15 odst. 2 InfZ musí JE při odkazu na obchodní tajemství uvést, kdo právo k němu vykonává, což se nestalo. Je zarážející, že JE nerespektovala ani § 9 odst. 2 InfZ, který říká, že poskytnutí informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků není porušením obchodního tajemství.

Mnoho samospráv i jimi vlastněných společností již dnes zveřejňuje veškeré faktury na internetu. Brzy bude pravděpodobně přijat i tzv. nejkrásnější zákon o povinném zveřejňování smluv na internetu. Nikoho asi nepřekvapí, že největšími odpůrci tohoto zákona jsou právě členové ODS, tedy strany, jejímž členem je i jablonecký primátor Petr Beitl a předseda představenstva JE Miloš Vele.

Proti rozhodnutí JE jsem podal odvolání a stížnost, o kterém bude rozhodovat opět vedení JE. Text odvolání i stížnosti přikládám, stejně jako znění žádosti o informace a odpovědi JE. V případě záporných odpovědí na odvolání a stížnost jsem připraven domáhat se zákonného práva na informace soudní cestou, protože již mnohokrát bylo soudy potvrzeno, že právo na informace má vyšší prioritu než odkazy na obchodní tajemství často zneužívané pro utajování informací, které mají být ze své podstaty veřejné nebo alespoň podle InfZ vyžádatelné.

                                                                                                                                                Jakub Macek

Přílohy:

Žádost o informace podle zákona č. 106-1999 Sb.

Odpověď JE a.s. - odmítnutí žádosti o informace

Odvolání proti rozhodnutí JE a.s. o odmítnutí žádosti

Stížnost na postup JE a.s. při vyřizování žádosti o informace

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;