Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Michal Hron -Starostové pro Liberecký kraj

Rada města Liberce rozhodla na svém zasedání v červenci tohoto roku, že uzavře bez výběrového řízení smlouvu se společností KODAP s.r.o. ohledně poradenství a zastupování města ve věci sporu se státem, který po Liberci požaduje vrátit dotaci na výstavbu bytů v Zeleném údolí. Zaměstnancem společnosti KODAP je politik Liberce občanům/Starostů pro Liberecký kraj Michal Hron, který kandiduje i do poslanecké sněmovny.

Michal Hron byl dokonce jednání rady, které o schválení smlouvy se společností KODAP bez výběrového řízení rozhodlo, osobně přítomen. Schválit podobnou smlouvu bez výběrového řízení umožňuje Radě města její směrnice o zadávání veřejných zakázek. Jiní potencionální uchazeči ani nebyli osloveni, aby například podali své nabídky.

Firma je prostě nejlepší

Podobný postup vysvětlují zástupci města tím, že se jedná o akutní případ, kdy Liberci hrozí, že bude muset vracet dvousetmilionovou dotaci na výstavbu bytů v Zeleném údolí, k čemuž může přibýt i pokuta ve výši sta procent dotace.
KODAP ale městu radí dlouhodobě, minimálně od roku 2011, kdy je náměstkem pro ekonomiku Hronův stranický kolega Jiří Šolc, fakturovala firma městu za své služby 405 tisíc korun.

Rovněž hodinové sazby, které si KODAP účtuje, jsou na liberecké poměry astronomické. Podle smlouvy si „poradce partnera“ účtuje 2000 korun na hodinu, „manager poradce“ 1700 korun na hodinu, „poradce specialisty“ 1500 korun na hodinu a „poradce“ 1300 korun na hodinu.

Na dotaz, proč byla vybrána společnost KODAP, odpověděli zástupce města skrze mluvčí lakonicky: „Protože jsou nejlepší“. Náměstek Jiří Šolc (Liberec občanům) jejich vysvětlení posléze doplnil: „..ale oni jsou opravdu nejlepší…pracují pro nás za velmi nízké ceny a mají prokazatelné výsledky i v opravdu složitých kauzách jako je MS 2009 a atd. A pro Liberec občanům je ctí mít takové spolupracovníky. Firmu obdobných kvalit bychom museli hledat asi v Praze za neporovnatelně více.“

Město dokonce ani neoslovilo jiné renomované firmy, ale vybralo rovnou KODAP. „Důležitou roli v rozhodování hrál i fakt, že firma KODAP spolupracuje s městem dlouhodoběji a zná tak nejlépe uvedeno problematiku. Nové firmy by naopak potřebovaly více času jenom na seznámení s případem a toto by samozřejmě zakázku nepochybně dále prodražilo,“ doplnil náměstek Jiří Šolc.

Spolustraníci střet zájmů nevidí, tentokrát

Střet zájmů u Michala Hrona nevidí ani starosta Chrastavy a zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj Michael Canov, který je známý svými amatérskými právními názory i tím, že je velice rychle schopen své politické soky i ostatní osočit ze závažných trestných činů, aniž by o tom rozhodl soud či existovaly relevantní důkazy. Na otázku, zda nespatřuje u svého stranického kolegy konflikt zájmů odpověděl stejně rychle: „Ne, nespatřuji..“ V odpovědi zároveň ale uvedl, že zmíněnou směrnici rady ani nezná.

Samotný Michal Hron na dotaz, zda v podobném postupu i vlastním angažmá nevidí možný střet zájmů, odpověděl: „Společnost KODAP, s.r.o. vykonává daňové poradenství pro SML od roku, nemýlím-li se 2008, přičemž některé služby jsem poskytoval osobně já. Svého členství v SOS následně své kandidatury za volební stranu Liberec občanům jsem si v této souvislosti byl plně vědom. Proto jsem odmítnul všechny své nominace obou uvedených uskupení do jakéhokoliv orgánu SML. Z tohoto důvodu se také domnívám, že se nemohu dostat do střetu zájmů, neboť o zakázce pro SML jsem neměl možnost nijak rozhodovat.“

Michal Hron v minulosti sám kritizoval střet zájmů například u členů přípravného výboru pro liberecké referendum, když někteří z nich jsou zároveň městskými zastupiteli. A to paradoxně pár dní poté, co byl sám osobně přítomen na jednání rady města, která "jeho" frmě zadala zakázku bez výběrového řízení.

Hron působil v devadesátých letech jako náměstek primátora Jiřího Drdy (tehdy za ODS), v komunálních volbách byl mezi prvními kandidáty do libereckého zastupitelstva za Liberec občanům, ale nakonec se do něj nedostal.

V současné době působí v Protikorupční komisi Libereckého kraje a kandiduje v předčasných volbách do parlamentu České republiky za Starosty pro Liberecký kraj.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;