Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
BusLine, autobusová doprava

Kdo sleduje libereckou politiku a není zrovna příznivcem jejího stylu posledních dvou desetiletí, přineslo mu včerejší zasedání krajského zastupitelstva minimálně rozčarování. Dnes je to na den přesně rok, co tehdejší opozice Libereckého kraje, dnes v koalici vládnoucí Starostové kritizovali připravovaný více jak čtyřmiliardový tendr na zjištění autobusové dopravy s tím,že je šit na míru společnosti s anonymními vlastníky - Busline. Včera to skoro vypadalo, že už situace, kdy podmínky tendru spoluurčuje jeden ze zájemců, nevadí.

Spor mezi Změnou pro Liberecký kraj a Starosty se včera odehrál u bodu č. 34 „Odůvodnění veřejné zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od 14. prosince 2014 do 8. prosince 2024“ . Tento materiál prošel de facto třemi změnami, při čemž jeho konečnou verzi dostali zastupitelé přímo na samotném zasedání a některým se to proto nelíbilo.

Materiál rovnou na stůl a bez diskuse

Nejprve materiál schválila Rada Libereckého kraje, pak prošel Výborem pro dopravu, který navrhl jisté dílčí opatření, nakonec náměstek pro dopravu za SLK Vladimír Mastník, starosta z Lomnice nad Popelkou připravil kompromisní návrh, který ovšem zastupitelům předložil až na začátek jednání.

To odmítli zejména zástupci Změny pro Liberecký kraj s tím, že se jedná o tak zásadní zakázku (zhruba 4,2 miliardy na dopravní obslužnost pro dobu celých deseti let) a že není možné ji takto schvalovat narychlo a bez diskuse. Až trapně působilo, když se zástupci Změny museli skoro dožadovat přestávky na poradu svého klubu k tomuto bodu.

Principálně minimálně stejnou poznámku uvedl předseda Výboru pro dopravu, Ivan Kunetka za Změnu pro Liberecký kraj. Uvedl, že výbor doporučil schválit materiál z krajské rady a doplnit jej o vlastní opatření, ale že on sám pro toto nemůže sám hlasovat, protože se tohoto odsouhlasení účastnili zástupci firmy Busline, která se jistě do tendru přihlásí. Ve Výboru pro dopravu totiž sedí za KSČM někdejší jednatel Busline Jiří Vařil, který je ovšem nadále, přes veškerou snahu, s firmou spjat. Starostenský zástupce ve Výboru pro dopravu je i František Chlouba a zároveň místopředseda dozorčí rady firmy Busline.

Zajímavé na včerejším zasedání také rovněž bylo, že k takto významnému bodu jakoby vůbec neměla proběhnout žádná diskuse. Přitom jde o záležitost, která předurčuje možná největší a dost možná i nejkontroverznější zakázku, kterou současné zastupitelstvo přijme. Diskuzi iniciovaly až nesouhlasné projevy Změny pro Liberecký kraj (Jan Korytář, Jaromír Baxa), ale samotní Starostové, kteří ještě minulý rok v květnu měli s účastí Busline velký problém, najednou mlčeli.

Ale i přes projevy zástupců Změny, chybělo v diskusi to nejpodstatnější – zda je v pořádku, že se na přípravě tendru (byť jen hlasem poradním) podílí ti, kteří se do něj jistě budou hlásit, navíc jistě ne v roli outsiderů. Všechno samotné jednání působilo, jako by se mělo vše, honem rychle a bez debaty schválit. Jakoby ani loni na podzim v Libereckém kraji neproběhly převratné volby.

Busline a privatizace dopravy v její režii?

Firma s anonymními vlastníky Busline, zapsaná na Karibských ostrovech Svatý Vincenc a Grenadiny získává v Liberci množství kritizovaných veřejných zakázek. Její někdejší manažer Luboš Wejnar se stal bez výběrového řízení ředitelem libereckého dopravního podniku, s BusLine jsou uzavírány tendry na deset let bez výběrového řízení, kdy si BusLine účtuje vyšší ceny za kilometr než si účtuje samotný dopravní podnik, BusLine využívá prostory a nejmodernější vybavení DPMLJ. Zakázku na dodávku nafty pro dopravní podnik a další organizace vyhrála narychlo zapsaná firma patřící švagrovi Jiřího Vařila s cenou za litr nafty vyšší než u čerpacích stanic.

Busline má řadu spojenců mezi politiky (nejen) Libereckého kraje. Velkými zastánci a spojenci Busline jsou představitelé KSČM (Jiří Vařil je za tuto stranu dlouhodobě ve Výboru dopravy Libereckého kraje), ale i ČSSD, zejména s jejím šéfem Robertem Duškem. Uplatnění v Busline získali i politici ODS, jako někdejší pravá ruka Radima Ziky Nikol Bradíková. V Busline působil i PR pracovník liberecké ODS a publicista médií firmy Syner, Zdeněk Soudný. Zástupci Busline udržují i dobré vztahy s  bossem jabloneckého fotbalu i tamní ODS, Miroslavem Peltou.

Nelze nic předjímat, zastánci schváleného materiálu argumentují, že kritéria pro výběr dopravce jsou daleko vstřícnější širšímu okruhu uchazečů, než byl původní návrh jdoucí z rady, odpůrci tím, že nejde schvalovat tak závažnou zakázku bez diskuse a s materiálem "na stůl" a že je zde minimálně etický střet zájmů ohledně zástupců Busline v orgánech kraje. Možná jediný, kdo se nové rozmíšce v koalici směje, jsou "staří známí" z šerosvitu mezi politikou a byznysem, třeba tím dopravním.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;