Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberecký kraj-Tomovy parky

Tento týden oznámilo vedení Libereckého kraje, že bude vymáhat náhradu za neprávem přidělenou zakázku, za kterou  kraj musí státu zaplatit více jak 17 milionů korun. Historie zakázky vzniklé za vlády ODS a ČSSD budí nejedno podezření. Už jen tím, že firma, která ji získala, patří shodou okolností a náhod významnému členu krajské ODS. Nejdůležitější ale je, že se kraj rozhodl, že za nezákonné rozhodnutí už v nemají, jako v minulosti tolikrát, platit občané, ale jeho vlastní aktéři.

Liberecký kraj získal v roce 2009 z takzvaných norských fondů dotaci  na modernizaci dětských hřišť. Kraj samotný na akci přispěl zhruba dvěma miliony korun z celkové zakázky 10,8 milionu. Škoda podle rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu vznikla v souvislosti se zaplacením odvodu za porušení rozpočtové kázně, což je v podstatě vrácení dotace ve výši 8.559.127 Kč, a úhradou vyměřeného penále a dohromady tak čítá přes 17 milionů korun. Kraj totiž měl vítězného žadatele (Tomovy parky) vyloučit, což neudělal a navíc mu zakázku ještě přidělil.

Zakázku tedy získala firma Tomovy parky, která spolupatří členu oblastní rady ODS, Lukáši Bělohradskému. Ten figuroval i v dalších firmách, kde byli zastoupeni i ostatní významní členové liberecké ODS. Jedním z těch, kdo zakázku v rozporu se zákonem schvaloval byl pak Radim Zika, skandály opředený, kdysi korunní princ liberecké krajské ODS. Jednomu by se chtělo říci, zakázka z té doby jako vyšitá.

Takových zakázek na Libereckém kraji proběhlo jistě více a bůhví, kolik jich ještě při otevírání skříní vypadne. Dost možná by se podobnými případy mohla zabývat (nebo jejich šetření iniciovat) zatím možná až moc tichá krajská protikorupční komise.

 Byla prostě doba, kdy si část politiků myslela, že tu budou navěky a proto smí všechno. A když už se nějaké pochybení prokázalo, zaplatil to kraj. Tedy rozpočet, tedy sami občané. Z cizího krev neteče a zakázky pro kamarády se dělat musí. Ale takhle nějak se tvoří a hromadí dluh, který například v největším krajském městě nabyl obludných a existenciálních rozměrů.

Sice skoro všechny politické strany před volbami slibují, jak za chyby a hříchy budou pykat ti skutečně chybující a hřešící, ale po volbách se většinou vše rozplyzne v princip kolektivního rozhodování. Zvláště v Liberci bývalý dlouholetý primátor proslul se svými frázemi, z nichž plynulo, jak rozhodují všichni a vlastně tedy nikdo. Na městě tento princip pořád platí a proto je velice nepravděpodobné, že se tu podobných kroků jako na kraji nedočkáme. Z vlastního krev totiž teče a často proudem.

Liberecký kraj jde dobrým směrem (případ Tomových parků je již druhý za pár měsíců) a my v Liberci můžeme jen litovat, že se zdejší radnice, přes všechno halasné také bojování proti korupci, nechová stejně.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;