Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
nemocnice česká lípa

Mnoho se vyrojilo kolem nemocnice v České Lípě. Současné vedení Libereckého kraje na základě odborných posudků rozhodlo, že zakázka na zateplení nemocnice je předražená o 30 milionů korun. Na to spustila povyk opozice, zejména ČSSD a KSČM, za jejichž vlády byla zakázka vypsána. Možná nebude na škodu podívat se, kdo za vítěznou nabídkou stojí a kdo vypracoval původní, dle nynějšího krajského vedení  předražený, projekt. Objeví se pak jména a praktiky v Liberci posledních dvaceti let nikterak neobvyklé.

Zateplení nemocnice v České Lípě může být o 30 milionů levnější

Vedení nemocnice v České Lípě v minulosti připravilo projekt na zateplení fasád nemocnice a výměnu oken tří hlavních budov. V roce 2010 se jí podařilo získat příslib dotací z evropských fondů, a to ve výši zhruba 43 milionů korun. Posléze byl ve veřejné soutěži vybrán vítěz – stala se jí  firma CL-Evans s nejnižší nabídkovou cenou 123,67 milionu korun.

Rada Libereckého kraje rozhodla zrušit původní veřejnou soutěž na dodavatele a vypsat ji znovu. Důvodem je zpráva společnosti Energy Benefit Centre, která označila projekt zateplení českolipské nemocnice o 30 milionů korun předražený. Proti tomu se ohradila společnost Storing, která kritizovaný projekt připravila.

V hlavní roli společnost Storing

Nicméně právě společnost Storing již v minulosti, za vlád Jiřího Kittnera (ODS), předvedla, jak umí projektovat super drahé akce. Například v roce 2004, tedy v dobách kdy na radnici vládla neotřesitelně ODS, si město nechalo u firmy Storing zadat studii na rekonstrukci a dostavbu Lesního koupaliště. Podle této studie se ovšem nikdy nic nezrealizovalo, možná proto, že finanční objem stavby byl určen na neuvěřitelných 85 milionů korun. Přitom loni se v rámci debat okolo možného využití evropských dotací pro Lesní koupaliště hovořilo maximálně o 15 milionech korun. Studie Storingu na konec tedy byla městu k ničemu (oblíbené koupaliště nechalo město ostudně zpustnout), nicméně městskou kasu stála rovných 949 025 korun českých.

Jistě náhoda bude i skutečnost, že vítězem veřejné zakázky se stala společnost CL-Evans, kdysi dceřiná společnost firmy Syner, kde ovšem i dnes S group holding drží majoritní podíl. Právě stavební gigant Syner/S group holding proslavil Liberec svým vlivem na zdejší politiku a z jeho řad se rekrutovalo nemálo libereckých politiků (nejen z ODS), včetně někdejšího primátora Liberce Jiřího Kittnera.

Výběrové řízení na zateplení českolipské nemocnice bylo připraveno jako "losovačka", která díky karlovarskému provedení proslavila Syner po celé zemi. K losování nakonec nedošlo, protože většina firem byla vyřazena kvůli formálním pochybením v nabídkách a počet firem ve výběrovém řízení klesl z 23 na 7 a losovat se mělo jen pokud by jich bylo více jak deset. Zajímavá byla i výše podaných nabídek. U tak veliké zakázky se lišily doslova o pár tisíc korun: první nabídka 123.67 mil, druhá a třetí 123.91, čtvrtá 124.8 ...

Proč Liberecký kraj zrušil zakázku

Argumentaci vedení Libereckého kraje ale i dozorčí rady českolipské nemocnice pro zrušení soutěže a vypsání nové shrnuli náměstkyně pro zdravotnictví Zuzana Kocumová a člen dozorčí rady Jaromír Baxa (oba Změna pro Liberecký kraj) do těchto bodů:

  1. Výběrové řízení bylo připraveno jako "losovačka" a vyhlášeno 29.12.2011, i když Státní fond životního prostředí již před tím oznámil, že na takto soutěžené projekty nebude přiznávat dotace.
  2. Nabídkové ceny firem na prvním až čtvrtém místě se lišily jen o 0.5%. Takto nízký rozptyl je nestandardní a naznačuje možnou manipulaci s výběrovým řízením.
  3. Z prověření vysoutěžené ceny s ohledem na ceny dosahované na trhu vyplynulo, že by cena měla být cca o 30 milionů nižší než jak byla vysoutěžena.

Kocumová i Baxa dále uvedli, že by byli rádi, aby výběrové řízení proběhlo po dopracování dokumentace co nejrychleji tak, aby práce na zateplení nemocnice začaly ještě v tomto roce. Na financování rekontrukce je v letošním roce připraveno 50 milionů z rozpočtu kraje.

Proti se rázně postavily strany, které fakticky v minulém období v Libereckém kraji vládly – ČSSD a KSČM, které jsou za původní zakázku zodpovědné. Obviňují vedení Libereckého kraje (a zejména Zuzanu Kocumovou) z populismu a nekompetentnosti a považují celý resort krajského zdravotnictví za destabilizovaný.

Připomeňme ale, že to byli právě exponenti liberecké ČSSD (náměstci hejtmana Martin Sepp, Zdeněk Bursa, Pavel Petráček), kteří byli policií obviněni, když si měli v rozporu se zákonem zvyšovat a pobírat odměny v liberecké nemocnici (Pavel Petráček byl dokonce předsedou dozorčí rady Českolipské nemocnice). Nicméně tehdy skutečnost, že nikdo z nich vzdělání ve zdravotnickém či ekonomickém oboru, nevadila.

Jaroslav Tauchman

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;