Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Tento článek byl napsán v polovině dubna. Jak se mezitím ukázalo, výsledek ještě předčil obavy. Do zmanipulovaného výběrového řízení se přihlásily jen dvě firmy (právě tolik, aby nemuselo být zrušeno) s nabídkami ještě vyššími, než předpokládal původní, i tak předražený projekt.

Zakázku má získat firma bez zkušeností s podobnou realizací, jejím jednatelem je bratr náměstka primátorky Jiřího Rutkovského.

Rada města by měla zpackané výběrové řízení vlastním rozhodnutím zrušit a hledat nové řešení. Co by prosazovala Změna pro Liberec je v článku zmíněno, třeba to vedení města časem také pochopí.

Původní článek:

Po letech přešlapování místě konečně dojde ke zlepšení podmínek v mateřské školce F. L. Věka. Město se rozhodlo zbourat staré pavilony a vystavět novou kontejnerovou školku. Na první pohled chvályhodný záměr má ovšem několik háčků.

Prvním je plánovaná cena – téměř 33 milionů korun, což znamená cca 8000 Kč za metr krychlový obestavěného prostoru. To jsou peníze, za které je možné postavit klasickou stavbu s několikanásobnou životností a nejspíše i lepším vnitřním prostředím. Provedli jsme srovnání s řadou jiných kontejnerových školek, ze kterého vyplývá běžná cena do 5 milionů na každých 25 dětí. Pro tuto MŠ by tak byla odpovídající cena 18 milionů, i když vezmeme v potaz nutnost demolice starých pavilonů na jedné straně a existenci základů stavby na straně druhé.

Druhý, ještě významnější problém je příprava projektu a výběrového řízení na dodavatele. Projektový záměr zadalo město architektovi Horatschkemu, známému mj. z kauzy Svojsíkova, bez výběrového řízení a za cenu, která je jen o 20 korun nižší než limit, nad který by výběrové řízení muselo být vypsáno. Ve skutečnosti mu ale byl zadán i architektonický dohled, za který dostane zaplaceno více – čili šlo o účelové dělení zakázky.

Uchazeči mají k dispozici jen půdorysy, řez a vizualizaci architektonické studie a povšechnou technickou zprávu, příprava projektové dokumentace je totiž součástí dodávky. Jednoduše řečeno uchazeč má ocenit několik obrázků, a to natolik přesně, že výsledná cena bude udržitelná i po zpracování řádné projektové dokumentace. Na její zpracování a konzultaci s architektem bude mít dodavatel zhruba měsíc. To vše evidentně nahrává někomu, kdo je o zakázce od počátku nadstandardně informován, připravuje se na ni a tento „bonus“ si vybere ve vyšší ceně.

Třetím problematickým bodem je to, že stavba má být financována formou dodavatelského úvěru, což předem vylučuje menší firmy z výběrového řízení. K dodavatelskému úvěru v plné výši navíc není důvod, protože zároveň se město chystá prodat vilu a kus zahrady, které dnes ke školce patří a jejichž výnos by měl pokrýt část nákladů.

Zakázka na výstavbu nové školky tedy vykazuje řadu znaků manipulace, která nakonec bude město stát zbytečné peníze. Změna pro Liberec upozornila na zakázku všechny firmy, které se v ČR výrobou kontejnerů zabývají, aby byla i za těchto podmínek alespoň nějaká šance na dosažení lepší ceny. Zároveň ale nepovažujeme tento projekt od počátku za nejlepší možný. Racionální varianta podle nás spočívá ve zbourání pavilonů a rekonstrukci vily, ve které má dnes školka zázemí.

Protože by se tím snížila kapacita školky, bylo by potřebné doplnit ji menší kontejnerovou přístavbou, která ani nemusí mít trvalý charakter a tudíž by byla levnější. Enormní poptávka po školkových místech sice trvá, ale zároveň se od r. 2008 trvale snižuje porodnost. Už několik let také upozorňujeme na možnost zřizovat třídy pro předškoláky v budovách málo využitých základních škol, což je levné a efektivní řešení. Na druhou stranu každá čtvrť by měla mít k dispozici stálou „jádrovou“ školku, což vila splňuje ale pro školku z kontejnerů to tak docela neplatí.

Článek vyšel i v Libereckém zpravodaji

Kateřina Absolonová, zastupitelka za Změnu pro Liberec
Josef Šedlbauer, zastupitel za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;