Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Město Liberec opět nevýhodně prodalo svůj majetek. Bývalý objekt pečovatelské služby v Šimáčkově ulici s 64 volnými byty byl před rokem prodán za směšných 26.500.000 Kč, po té, co byl jeho prodej oznámen nejméně vhodnou formou pouze na úřední desce. Do výběrového řízení se tak přihlásil pouze jediný zájemce. Jeho zástupce navíc zastupitelstvo obelhal, když tvrdil, že chce minimálně z poloviny bytů v objektu zřídit tzv. startovací byty s nízkým nájemným.

Prodej bloku domů jedinému zájemci

Dne 2.9. 2009 odhlasovalo liberecké zastupitelstvo prodej bývalého domu pečovatelské služby, celý blok panelových domů v liberecké Šimáčkově ulici, zájemci, který se jako jediný do výběrového řízení přihlásil. Výběrové řízení na tak významnou nemovitost proběhlo zákonnou formou, ovšem velmi rychle a velmi potichu. Zastupitelům bylo dokonce zamlčeno, že se v objektu nachází 64 bytů. Ač se během jednání přihlásil další zájemce, který nabídl za nemovitost o půl milionu vyšší částku, blok domů byl nakonec prodán původnímu zájemci za 26 500 000 korun. Že je tato částka neúměrně nízká a že by město mělo prázdné byty prodávat samo,na to bylo během jednání opakovaně upozorňováno.

Nový majitel sliboval zachovat v polovině objektu byty (tedy cca 30 bytů o velikosti 30-50 metrů), které bude nabízet za nájemné v rozmezí 4 500- 6000 Kč. Když se opoziční zastupitelé ptali, zda je toto zapuštěno ve smlouvě, odmítl zájemce měnit podmínky smlouvy a koalice ODS, ČSSD, USZ mu vyhověla. Více si můžete přešíst ze samotného zápisu jednání libereckého zastupitelstva.

Zájemce obelhal zastupitele

Oproti tvrzení zájemce, že byty budou prodávány jen z části, že do objektu bude investováno a bude nabízen k pronájmu (zejména k „startovacímu bydlení“), začal nabyvatel byty okamžitě prodávat, aniž by do nemovitosti cokoliv investoval. O tom jsme se přesvědčili osobně.

Prodej domu za takto nízkou cenu v září 2009 podpořila celá koalice ODS , ČSSD a USZ s výjimkou Zuzany Kocumové (USZ), která byla proti. Pro prodej tentokrát hlasovali i tři zastupitelé za opoziční SOS. Zastupitele nezajímalo ani to, že přímo na zasedání zastupitelstva další zájemce nabídl o 0,5 mil. Kč více. Sdružení Čmelák před rokem tento prodej jako krajně nevýhodný kritizovalo, radnice na sdružení podala žalobu za poškození dobré pověsti.

Jak se však po roce ukázalo, pravdu jsme měli my a nikoliv radnice. K 30. září 2010 bylo podle smluv, které máme k dispozici, prodáno již 55 bytů za celkovou částku 36 646 000 Kč. Nový majitel si tak za jediný rok, bez jakékoliv investice do objektu, přišel na 10 146 000 Kč. Navíc vlastní v domě ještě další volné byty a prostory, celkový zisk tak lze odhadnout přes 15 milionů Kč.

Vedení města žaluje Čmelák

Primátor Kittner a rada města v prosinci 2009 horlili v médiích, že jim „již došla trpělivost“ a proto na naše sdružení podali žalobu, když jsme se v původním aktuálním článku o této transakci dopustili chyby (kterou jsme sami opravili, omluvili se a uvedli vše na pravou míru). Přitom sami uváděli nepravdivé informace. Například Jiří Kittner tvrdil, že dle jeho informací se ještě žádné byty neprodaly. Nicméně z veřejných zdrojů lze dohledat, že již v prosinci 2009 bylo prodáno 14 bytů. Všechny kopie smluv máme k dispozici a můžeme svá tvrzení dokázat. A to primátor Liberce jistě disponuje větším personálním a informačním aparátem než jedno občanské sdružení.

Ve světle těchto jasných souvislostí a důkazů se nám jeví zřejmé, že to nejsme my, kdo poškozuje jméno našeho města. Je to jeho vedení a činí tak trvale a systematicky pro obohacení úzké vrstvy podnikatelů s dlouhými prsty na radnici.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;