Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Tipsport aréna

Jedním z hlavních bodů, který se bude projednávat na zasedání zastupitelstva města Liberce 26. 11. bude uzavření smlouvy na provoz městského stadionu se společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT. Jedná se nejen o starou a novou hokejovou halu, ale i okolní sportoviště a hřiště a komerční prostory. Jako obvykle, když v Liberci něco připraví skupina, které jeden můj známý říká „banda šmoulů“, snad kvůli jejich oblíbené barvě, je potřeba zpozornět – nejde totiž o málo.

Koncesní smlouva, stejně jako nájemní smlouva, či kupní smlouva není sama o sobě špatné řešení. Záleží ovšem na tom, kdo a s jakým úmyslem ji připravuje. A to je kámen úrazu u mnoha smluv, které město uzavírá nebo se chystá uzavřít, viz např. smlouva na privatizaci parku Na Perštýně.

Koncesní smlouva, kterou bude zastupitelstvo projednávat, obsahuje pro město zbytečně nevýhodné pasáže a naopak vytváří nadstandardně dobré podmínky pro podnikání S group SPORT FACILITY MANAGEMENT (S group SFM). Smlouva se uzavírá na celých 20 let, s tím, že ji město může vypovědět nejdříve po uplynutí 10 let od jejího podpisu. Město tak bude mít 10 let prakticky svázané ruce v nakládání se svým majetkem, který mimochodem stále splácí a naopak S group SFM bude mít vytvořeno stabilní prostředí ke svému podnikání, zejména bude mít k dispozici celou moderní Arénu, za kterou nezaplatí ani korunu.

S group SFM bude hradit běžný provoz areálu a drobnou údržbu, za to jej může celý komerčně využívat. Veškeré investice jdou ale na vrub města.

Město by podle smlouvy mělo navíc ke splátkám úvěru platit ročně ještě dalších 11,7 mil Kč jako tzv. platbu za dostupnost, za níž získá k dispozici 4000 hodin ročně, které může využít pro své školy, oddíly či veřejnost. Těchto 4000 hodin ale znamená v průměru pouhých 11 hodin denně – a navíc těchto 11 hodin přitom nezahrnuje celý areál, ale pouze jednotlivá sportoviště. Za každou takto využitou hodinu město zaplatí v přepočtu cca 3.000 Kč, i kdyby šlo jen o halu na ping-pong.

Hlavní objekt – Arénu spolu s přilehlými komerčními prostorami dostane „vítěz soutěže“ zadarmo, resp. za pouhou údržbu – to je bingo!!!

Také pokuta za nedodržení obsazenosti celého areálu veřejností je směšně nízká - 5.100 za jedno procento nenaplnění, tzn. kdyby do prostor díky činnosti S group SFM nikdo nepřišel za celý rok, zaplatí tato firma pokutu max. 510.000 Kč město přitom bude každoročně platit 11.700.000 Kč. Umožnění využití areálu pro veřejnost je přitom hlavní smysl koncese…– docela dobré podmínky pro podnikání, nemyslíte?

To, že jako v mnoha podobných „soutěžích“ vypisovaných městem i do této přihlásil jen jeden zájemce a to S group SPORT FACILITY MANAGEMENT a že o žádnou soutěž prakticky nešlo, snad už ani není třeba dodávat.

Celá smlouva je podle mého názoru dalším tunelem na městský rozpočet a zastupitelé by ji schvalovat neměli, i proto, že by toto zastupitelstvo v posledním roce svého fungování nemělo svým rozhodnutím zavázat další zastupitelstva v otázce městského majetku v hodnotě stovek milionů korun.

Na můj dotaz, zda existují některá alternativní řešení, mi pan náměstek Červinka odpověděl, že pro to, aby město provozovalo arénu samo, nedisponuje potřebnými lidskými zdroji ani know-how. To je dle mého názoru jednak důsledek dlouhodobé politiky současného i předchozích vedení a jednak důsledek neschopnosti či neochoty vedení města takovéto řešení hledat. Z určitého úhlu pohledu je samozřejmě výhodnější tvářit se, že město je v něčem neschopné, to ovšem považuji za čistě účelové tvrzení.

Domnívám se totiž, že pokud město umí v rámci své příspěvkové organizace spravovat např. zoologickou zahradu, umělo by spravovat i městský stadion, jehož provoz není, ať už vzhledem k počtu zaměstnanců či návštěvníků nijak náročnější. Je tu ovšem jedno ale – městský stadion včetně nové arény a přilehlých prostor skýtá nesrovnatelně lepší podmínky pro soukromé podnikání, než zoologická zahrada a proto existuje zájem, aby jeho provoz získala téměř „na věčné časy“ pod kontrolu společnost S group SPORT FACILITY MANAGEMENT. Jako nápad, jak se pojistit proti výsledku příštích komunálních voleb, je to velmi chytré a výhodné. Bohužel ne pro město.

Jan Korytář, městský zastupitel (SZ)Pro zájemce je samotná koncesní smlouva zde k náhlednutí.

Dovětek redakce: …skoro by se až zdálo, že se před lety někdo dohodl na tomto scénáři: Jistá podnikatelská skupina si chce postavit moderní arénu pro své hokejové mužstvo. Mohla by ji postavit ze svých peněz, chudá není, ale protože vyrostla mimo jiné právě na zakázkách z veřejných rozpočtů, zkusí to i tentokrát. Takže namísto toho, aby halu pro své prvoligové dravce postavila ze svých peněz, dohodne se s vedením města na tom, že halu postaví město, vezme si na ni úvěr, který bude splácet a aby neutekla ani koruna, tak tato firma i halu postaví. Ve chvíli, kdy si někdo po minulých komunálních volbách uvědomil, že vláda ODS nad městem není na věčné časy, se připraví scénář, který zajistí oné firmě to, že bude mít arénu k dispozici i nadále a to minimálně na 10 let. Chytré, velmi výhodné, ale bohužel ne pro město…

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;