Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)
muzeum tramvajové dopravy

Hloubkový audit hospodaření, který si nechaly vypracovat orgány Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, varuje před realizací Centra historie tramvajové dopravy, které má za zhruba 90 milionů vzniknout v Liberci a jehož převážnou většinu nákladů mají uhradit evropské dotace. Auditoři firmy FSG Finaudit jasně uvádějí, že muzeum tramvajové dopravy zvýší zadluženost dopravního podniku a zhorší výsledek jeho hospodaření. DPMLJ i vedení města na projektu ale stále trvá.

Na jaře letošního roku si dopravní podnik nechal zpracovat hloubkový audit některých svých činností. Auditor, společnost FSG FINAUDIT, k projektu Centra historie tramvajové dopravy uvádí následující zjištění:

"Byl nám předložen dokument Odborný odhad nákladů a výnosů, který počítá s provozní ztrátou Centra (po započtení odpisů a úroků z bankovního úvěru) ve výši přibližně 1 milion Kč ročně. Ekonomický přínos celého projektu pro Společnost (tj. DPMLJ) je přitom prakticky nulový – Centrum sice poslouží k propagaci Společnosti, lze však mít oprávněné pochybnosti o tom, že by se v důsledku této propagace zvýšil počet přepravených osob, nebo že by měla jiný pozitivní vliv na výkony Společnosti. Proto Centrum historie tramvajové dopravy považujeme z pohledu Společnosti za nedůvodnou zátěž, která ve svém důsledku přispěje ke zvýšení její zadluženosti a zhoršení výsledku hospodaření."

Dluhy dopravního podniku se přitom pohybují kolem 300 milionů korun. Zastupitel Změny pro Liberec, který se problematikou dopravy dlouhodobě zabývá, Josef Šedlbauer k tomu podotkl: „Tento projekt DPMLJ prosazuje navzdory kritické zadluženosti města i svojí (závazky DPMLJ převyšují 300 milionů Kč) a bez ohledu na to, že všechny vlastní zdroje bude potřebovat na spolufinancování další rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce“. Podle Šedlbauera spolufinancování projektu (město na něj dá ze svého cca 15 milionů korun) nakonec zaplatí obyvatelé města prostřednictvím jízdného nebo skrze vyšší příspěvek liberecké radnice.

Současné vedení města je ale pro zachování projektu, navzdory auditorské zprávě a ač si je samo vědomo toho, že předpokládané roční náklady tramvajového muzea budou zhruba milion korun ročně. Potvrdil to náměstek primátorky za sociální demokracii Lukáš Martin. Vedení města se opírá o to, že projektu dali zastupitelé města podporu a rozhodlo i představenstvo podniku.

Oproti tomu předseda představenstva DPMLJ Roman Šotola (ČSSD) nebere závěry auditu na lehkou váhu a v souvislosti se současným tristním ekonomickým stavem města připouští, že některé plánované záměry bude potřeba ještě přehodnotit.

Muzeum tramvajové dopravy představuje projekt za zhruba 90 milionů, v jehož rámci se mají vybudovat v areálu bývalých LVT tři budovy, ve kterých bude expozice historických tramvají, vstupní hala a restaurace. Do projektových příprav DPMLJ investoval už 1,4 milionu korun. Náklady na výstavbu centra má až z 85% pokrýt dotace z evropských fondů, dopravní podnik ale na spolufinancování utratí nejméně 15 milionů Kč z vlastních zdrojů.

Se záměrem vybudovat „muzeum tramvajové dopravy“ přišlo někdejší vedení DPMLJ ve spolupráci s libereckým Boveraclubem. Velké zastání měl i v někdejším primátorovi Jiřím Kittnerovi (ODS). Oproti tomu radniční opozice (Změna pro Liberec) i občanští aktivisté projekt často kritizovali kvůli jeho naddimenzování i spornému využití pro město a jeho občany.

Hlavním argumentem kritiků bylo, že tyto prostředky měly být spíše využity pro drobnější projekty, které reálně zvýší kvalitu života občanů, jako je oprava parků, hřišť nebo tělocvičen. Zastánci muzea tramvají zase ukazovali na nutnost vzdělávat děti i veřejnost v technických oborech a přilákat k nim zejména mládež.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;