Kraj vyhlašuje dotační programy na příští rok. Podpoří školství, řemesla či dopravu

Bezmála 111 milionů korun má Liberecký kraj ve svém dotačním fondu na rok 2022. Vyhlášení některých programů na svém včerejším jednání již odsouhlasili krajští radní. Jedná se zejména o podporu…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k územnímu plánu, které podali obyvatelé města. To je jistě záslužné, ale zastupitelé potom nemají rozhodovat o pokynech k úpravě návrhu územního plánu, ale mají dát doporučení určenému zastupiteli a náměstkovi pro územní plánování v jedné osobě, jak má postupovat.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jiří Plašil - nový územní plán Liberec

24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím, že je na tomto místě ta nejlepší příležitost pro vyčerpávající odborné vysvětlení (nakonec není to jediná platforma, na které se s J. Felcmanem setkáváme), dovolím si ještě jednou poněkud zjednodušeně reagovat.

Přidat komentář (0 Komentářů)
územní plán-Liberec

V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle mého názoru vést debata.

Na tyto náměty zareagoval ve svém článku hlavní projektant libereckého územního plánu, Ing. arch. Jiří Plašil, a proto cítím potřebu se k tématu ještě jednou vyjádřit.

Přidat komentář (0 Komentářů)
jiří plašil - územní plán-Liberec

11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím si reagovat:

Přidat komentář (0 Komentářů)
nový územní plán Liberec

Rada architektů při představení územního plánu odmítla jeho neopodstatněnou kritiku z úst R. Kousala vč. např. požadavku vymezovat v něm funkční plochy fasádami objektů (v jeho konkrétním případě šlo především o Fórum). Zůstal v tom tedy sám a jal se publikovat jako soukromá osoba. „Dopis architekta RK libereckým zastupitelům“ se i přes jeho typický agresivní styl snaží budit zdání odborného posudku, což by zastupitele mohlo znejistit o správnosti nastoupené cesty. Nezbývá tedy, než reagovat. Na úvod připomínám poměr mezi počtem mnou a RK zpracovaných územních plánů - cca 30:0.

Přidat komentář (0 Komentářů)
nový územní plán Liberec

Našim laskavým čtenářům přinášíme jeden zajímavý dokument. Je jím otevřený dopis člena  Rady architektů Statutárního města Liberce Radima Kousala členům libereckého zastupitelstva a primátorce Martině Rosenebergové a týká se nově zpracovávaného územního plánu města Liberce.

 

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;