Park u muzea chátrá, má projít revitalizací. Část veřejnosti ale nesouhlasí s její podobou

Je to jedno z míst, která se objevují na pohlednicích, mají nezaměnitelný genius loci a která dělají Liberec Libercem. Park u Severočeského muzea vedle Masarykovy třídy, který patří Libereckému kraji,…

Přidat komentář (1 Komentář)
Územní plán Liberce

V úterý 9. dubna 2013 začíná série besed k projednávání nového územního plánu Liberce. První beseda se koná v PKO Lidové sady a bude se týkat centra Liberce a Lidových sadů.

Další besedy (celkem je plánováno 14 besed) proběhnou každé úterý a každý čtvrtek od 17:00 hodin. Průběh projednávání územního plánu a záznamy z besed pak najdete na webu http://novyup.liberec.cz

Přidat komentář (0 Komentářů)
Územní plán Liberce

Územní plán je nástroj územního plánování - druh studie, která říká, jak by mělo město vypadat do budoucna a jak se bude vyvíjet – vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro územní rezervy a hlavně stanovuje podmínky využití těchto ploch.

Územní plán vychází z nadřazených dokumentů – PÚR (politika územního rozvoje) a ZÚR (zásady územního rozvoje kraje).

Přidat komentář (0 Komentářů)
Územní plán Liberce

V Liberci vzniká nadmíru důležitý dokument, který ovlivní podobu města na dlouhé roky – nový územní plán. Nové vedení města se při jeho tvorbě rozhodlo jít cestou větší demokracie i dialogu a přizvalo liberecké občany, aby se na vzniku nového územního plánu podíleli.

Během následujících týdnů proběhne celkem 16 besed, na kterých budou občané moci vyjádřit své názory, podněty a připomínky k budoucí podobě našeho města.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Zastupitelé vládnoucí koalice včera potichu zásadním způsobem změnili pravidla hry, podle kterých vzniká nový územní plán. Ruší územní studie a nahrazují je pouhou časovou etapizací. Živelný rozvoj města tak může pokračovat dál.

„Město zřídilo odbor hlavního architekta, ale co a kde se bude stavět, budou určovat zase jen soukromí investoři a developeři. Zastupitelé včera sami připravili město o klíčovou pravomoc pro ovlivňování podoby města, tzv. územní studie,“ říká Zuzana Kocumová.

Přidat komentář (0 Komentářů)

V sobotu dne 2.6. 2012 se konal pochod nazvaný: "STOP průmyslovým zónám Machnín a Ostašov, aneb v jednotě je síla!" Pochodu, který zorganizovali společně členové Společnosti občanů Machnína a Spolku přátel Ostašova se zúčastnilo celkem na 292 účastníků ve věku od 0,8 do 75 let. Vzhledem ke konkurenci množství dětských dnů, Chrastavským slavnostem a ideálním podmínkám pro zahradničení, lze považovat účast za vysokou a dokládající stoupající zájem veřejnosti o dění v Machníně a Ostašově.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Hlasování libereckého zastupitelstva

Na březnovém zastupitelstvu města Liberce došlo k prohlasování změny stávajícího územního plánu na objednávku firmy Real Space. Ta si v roce 2008 usmyslela zastavět hřiště ve Svojsíkově ulici a tehdejší koalice s firmou uzavřelo smlouvu. Co se však nestalo. Krajský úřad v Liberci dvakrát zrušil územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci, který byl k investorovi vstřícný nad rámec platných zákonů. A zastupitelé, kteří by měli hájit zájmy všech občanů, udělali to, že když investor nemůže dle platných zákonných norem stavět, tak mu tu vyhlášku změníme tak, aby to šlo.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Zuzana Kocumová

Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva bude předložen návrh na změnu vyhlášky, která chrání zeleň, sportovní plochy a ostatní veřejná prostranství před výstavbou. Tato změna jednak umožní naplnění sporné smlouvy na výstavbu obytného domu na (dle současné vyhlášky) nezastavitelné ploše v ulici Svojsíkova, ale zároveň otevře možnost výstavby na mnoha dalších místech. Pokud změna vyhlášky projde, tak jestli někdo bude mít zájem stavět na plochách rekreace, sportu a zeleně, prostě jen zažádá na město.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Územní plán Liberec

Při sledování průběhu zastupitelstva k územnímu plánu mě a mnohé další diváky napadalo, jaký je důvod zatvrzelého a nepřátelstvím čišícího vystupování náměstka Rutkovského k veškerým připomínkám občanů, k pozměňovacím návrhům Změny pro Liberec, k jakémukoliv diskutujícímu, který si dovolil s ním oponovat.

Vysvětlením by mohlo být, že za tím je omezenost a nebo opojení nabytou mocí, což říkají mnozí čtenáři webu Náš Liberec, kteří diskutují nad chováním pana náměstka.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Lidové sady, most

V březnu letošního roku se konala ve velkém sále v Lidových sadech první veřejná prezentace konceptu územního plánu. Na besedu se zadavatelem a zpracovatelem ÚP tehdy dorazilo přes dvě stovky spoluobčanů včetně několika zastupitelů.

Zúčastnění byli seznámeni mimo jiné s plánem přemostění údolí Jizerského potoka za ZOO a vybudování vnějšího městského okruhu Horská – Alšova. 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Územní plán Liberce

Volební uskupení Změna pro Liberec zaslalo naší redakci hromadnou námitku k návrhu konceptu územního plánu města Liberce s tím, že vyzývá všechny občany, kteří s ní souhlasí, aby si ji stáhli a podepsanou donesli nejpozději do pátku 27. května do 12 hodin do kontaktního centra v knihkupectví J. Fryče v Pražské ulici nebo poštou na adresu: Jan Korytář, Aloisina Výšina 629, 460 15 Liberec 15.

Komplexní námitku k územnímu plánu jak ji předkládá Změna pro Liberec je ke stažení.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Podkategorie


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;