Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)

Vážení spoluobčané - příznivci Změny pro Liberec a Změny pro Liberecký kraj. Nebudu tvrdit, že jsem voličem vašich uskupení. Jsem pravicový volič a k vašim plánům jsem značně skeptický.

Ať už je však příčina vašeho úspěchu v obou posledních volbách jakákoliv, blahopřeji vám a doufám, že obsazení pozic v obou zastupitelstvech využijete ku prospěchu města a kraje a tím i k prospěchu všech Liberečanů.

Mám značné výhrady k některým krokům bývalých představitelů Liberce. Jsem kritický i k nim, ne pouze k vám.  Asi jsme se dostali do opravdu nepříjemné dluhové pasti a nikdo neví, jak z toho ven. Ale ruku na srdce. Dluhy nevznikly, jak vy tvrdíte vy,  pouze rozkrádáním, ale hlavně  ambiciózními plány v investování do budoucnosti Liberce. Neviďme jen samá negativa. Hodně se toho za posledních 23 let udělalo. Jsem rád, že žiji v takovém pěkném městě. Stojí snad za to Liberec dále zdokonalovat.

Nechci hodnotit kroky jednotlivých osob. Nejsem k tomu dostatečně informovaný. Ale přehnaná kritika, pocházející z vašich řad, také není na místě. Pouhým kriminalizováním se toho mnoho nevyřeší. Pouze si jedinci vyřídí své účty, nebo ukojí svá ega. A stejně si myslím, že ani převážná část z vás není o kritizovaných činech našich minulých zastupitelů dostatečně informovaná a jen opakuje a stupňuje něčí názor. Váš svatý boj proti ODS je směšný. Netvrdím, že všichni jejich členové jsou svatí, ale i v této straně jsou i slušní lidé. 

A v každé straně je také část lidí nečestných. Vaše zjednodušování tipu: „za všechno může ODS“,  je nespravedlivé. Připomínám, že podobné heslo se používalo za socialismu vůči KSČ. A vzpomenete si možná na mně za několik let. Jestli se ZpL dostane k opravdové moci, tak se mezi vás vetře také hodně prospěchářů a vy to ani nepoznáte. Proti tomu není žádná obrana.

I já bych uvítal změnu s malým ‚z‘. Postavit však svůj program pouze na kritice a avizovaném boji proti korupci, jak to činí ZpL(K), je příliš jednoduché. Už jen samotný poměr vámi kritizovaných skutečností, je ve velkém nepoměru k navrhovaným řešením. Jen namátkou jsem zavzpomínal na  vámi kritizované aktivity posledních let:

- MS 2009 v Liberci
- fontána na Benešově náměstí
- Soukenné náměstí
- Plazza
- Perštýn
- Textilana
- Benátská noc
- rodinné domy u Slunečních lázní
- školka v Ruprechticích
- muzeum tramvají
- letiště
- průmyslová zóna
 -bazén
- lázně
- vchod do ZOO
- smlouva s plakáty Rengl
- smlouva s Eltodo
- smlouva s Busline
- dům Svojsíkova
- herny

Já znám vaši filozofii: "Teď nejsme ve vedoucích funkcích, nikomu nebudeme dávat své rozumy. Až za dva roky vyhrajeme komunální volby, tak vám ukážeme. Úkolem opozice je kritizovat kroky koalice." Abych nebyl nespravedlivý, nějaká řešení jsem od vás zaslechl. Jako například rozprodat areál Vesec na parcely. K vlastnímu rozvoji města však od vás nevzešla žádná myšlenka.

Některé kroky pana Korytáře jsou více než diskutabilní. Troufám si tvrdit, že kdyby zůstal ve funkci primátora, nebyl by jeho postoj k investování opravy Lázní tak razantní, protože by mu to znepříjemnilo život. Ať je jeho zdůvodnění jakékoliv, domnívám se, že kdyby ZpLK vyhrála volby (jak ostatně avizovala), určitě by se velkoryse nevzdal možnosti stát se hejtmanem, tak jak to učinil v tom případě a neucházel se o vedoucí pozici v Kraji.

Vážení. Máte obsazeno hodně míst v zastupitelstvech. Povinností koalice a opozice je dohodnout se. Ne jenom proti sobě bojovat. To platí pro všechny zastupitele do jednoho. Žádný z vás tam není proto, aby prosazoval přání rodné strany, ani uskupení. Vy jste tam pro to, abyste hájili zájmy Liberce. Vy musíte hledat společnou cestu a ne zatvrzele trvat na svém. Ta se dá většinou najít pouze kompromisem.

Jako bych vás slyšel říkat: "A co dělali ti před námi? Ti si jen nakradli. Ti mohou za dluh Liberce. Tak co tady mele za moudra." Ale já říkám:  někdy se začít musí. A to nejraději hned a ne až za dva roky (a to ještě kdoví jestli).Proto na vás, a samozřejmě i na všechny zastupitele koalice i opozice, apeluji: Dohodněte se a jděte za společným cílem, kterým je uspokojivá budoucnost našeho města.

Václav Šafář


 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;