Týden pod Ještědem: politika je řemeslo nevděčné

Politika je nevděčné řemeslo. Umí být opojné, není špatně placené a někdy dokonce dává smysl a může být užitečné. Nicméně, že je nevděčné, to se ví již od starověku a platí to i dnes v Liberci.

Bývalé vedení města chtělo prohlásit tzv. Liebiegovo městečko i přilehlou zaměstnaneckou kolonii ze začátku 20. století, zvanou Domovina, památkovou zónou. Zároveň tehdejší radní (respektive jejich část) chtěli zřídit speciální fond pro místní občany, aby jim radnice přispívala na citlivější opravu jejich historicky cenných domů.

Pamatujete si někdo, co okolo toho bylo řevu? Že je to nesmysl, že je to korupce a podobné fantasmagorie? Náš web a pár novinářů si to pamatují, ale běžný občan? Ani náhodou. A na to se v politice hraje. Proto se dnes ti, kteří prohlášení Liebiegovova městečka před čtyřmi, pěti lety bránili, mohou stavět do role jeho zachránců.

Stejně tak je to se sociálními byty v centru města. Jak je to dlouho, co tehdejší opoziční politici křičeli, že „lovci dotací“ na radnici nic nedělají a že je to vyhazování peněz? Tak dnes ti samí politici, dnes ovšem již u moci, mohou kvůli těm proklínaným lovcům dotací stříhat pásky, smát se do kamer a říkat, jak staví byty pro potřebné a že zachraňují historickou tvář města.

Nakonec je ale dobře, že se byty opravily a Liebiegovo městečko se prohlásí památkovou zónou. Že za to slízne smetanu někdo jiný, než kdo se o to zasloužil, je věc druhá. Taky to mohlo skončit jako autobusák, který se kvůli hejtmanské pýše (a možná i kalkulu na větší stavbu za větší peníze) dál pyšní shnilými stavebními buňkami. Zajímavé ale bude, co skutečně připraví a dokáže současné vedení.

Přidat komentář (1 Komentář)
Starostové pro Liberecký kraj

Tisková zpráva Starostů pro Liberecký kraj: Člen zastupitelstva Ing. Jiří Drda /SLK/ rezignoval k 1. 4. 2012 ze zdravotních důvodů na funkci předsedy a člena Kontrolního výboru ZLK. Pozice předsedy byla na základě politických dohod po volbách 2008 určena pro zástupce opozičních Starostů pro Liberecký kraj. Na základě té samé politické dohody byly obsazeny všechny pozice ve výborech krajského zastupitelstva včetně předsedů a jejich zástupců. Tuto politickou dohodu SLK vždy respektovalo a podporovalo při hlasování všechny návrhy zástupců ostatních politických subjektů: ČSSD, KSČM, SOS, ODS.

Dnes, na 4. Zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v bodě č. 17 Změna ve výboru zastupitelstva kraje – odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje, navrhl klub zastupitelů SLK dle dohod z roku 2008 do funkce předsedy Kontrolního výboru pana Bc. Martina Půtu /SLK/.

V rozporu s výše uvedenou dohodou byl zastupitelkou Taťjanou Novákovou /KČSM/ navržen na předsedu Kontrolního výboru Ing. Ivo Palouš /zvolen do ZLK za ČSSD, nyní člen NSLEV 21./.

Žádný z navržených kandidátů předsedou Kontrolního výboru nakonec nebyl zvolen. Dle výkladu krajských právníků se Výbor scházet může, avšak nemůže přijímat žádná usnesení. Nemůže z tohoto důvodu tedy vykonávat žádnou kontrolní činnost v oblasti hospodaření a administrativy Libereckého kraje.

Na protest proti porušení základní politické dohody opustil po tomto bodu klub SLK jednací sál. Zároveň bychom chtěli upozornit na etický rozměr problému, kdy dlouhodobě nemocný Ing. Jiří Drda požádal Bc. Martina Půtu, aby funkci předsedy Kontrolního výboru do konce volebního období vykonával.

Za hlavní důvod nezvolení právě Martina Půty považujeme obavy koalice ČSSD a KSČM z možností intenzivní kontroly práce a rozhodování vedení kraje.

I přes tento krok budeme pokračovat v kontrole při nakládání s veřejnými prostředky vedení kraje z pozice zastupitelů. Po krajských volbách v říjnu letošního roku navrhneme krajskému zastupitelstvu, aby zastoupení ve výborech zastupitelstva a ve funkcích předsedů výborů odpovídalo na základě poměrného principu výsledku voleb.

Klub zastupitelů SLK

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;