Server tydenvlk.cz, který provozuje společnost Týden v Libereckém kraji, s.r.o., která ze sta procent patří společnosti S group holding, a.s.(Syner), se dlouhodobě a cíleně snaží diskreditovat činnost…

Přidat komentář (0 Komentářů)
Martin Půta

Dvaceti čtyřmi hlasy (10 ZpLK, 7 SLK a 7 KSČM) schválilo na svém zasedání 26. 2. Zastupitelstvo Libereckého kraje směrnici Zastupitelstva LK k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, členů…

Přidat komentář (0 Komentářů)
dialog

Vážený pane Canove,
Váš příspěvek k situaci kolem Liberecké nemocnice se mně samozřejmě líbí a souhlasím s ním. Musím však zároveň vyjádřit podivení nad skutečností, že Vás výsledek jednání Libereckého…

Přidat komentář (0 Komentářů)
petr moos
Přidat komentář (0 Komentářů)
Jiří Šolc

V Liberci, největším městě Libereckého kraje, máme hned několik městských organizací krajského významu. Jsou to zejména kulturní a společenské organizace, cenné dědictví našich předchůdců. Vždyť kdo…

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jaromír Baxa
Přidat komentář (0 Komentářů)
Baxa-Změna pro Liberec
Přidat komentář (0 Komentářů)
Křeček-ODS-Liberec

Již dlouhé měsíce upozorňuje ODS na problematické hospodaření s rozpočtem Liberce. Vedení města není schopno tvořit účinná rozpočtová opatření a stále se řídí nerealistickým rozpočtem, který počítá…

Přidat komentář (0 Komentářů)
Robert Dušek-ČSSD-Liberec

Musím přiznat, že se Jaroslavu Tauchmanovi článek „Liberecká ČSSD na rozcestí“ publikovaný na serveru nasliberec.cz opravdu povedl. Je čtivý, působí investigativním dojmem, nechybí v něm kmotři s…

Přidat komentář (0 Komentářů)
Martin Půta

Vážení spoluobčané,
pan hejtman Stanislav Eichler hovoří na krajských webových stránkách o takzvaných starostech, jako o bezcitných, nemilosrdných, nenávistných lidech a bez úcty k hodnotám.

Odmítáme…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;