David Václavík

Se zájmem jsem si přečetl článek s názvem Předvolební prozření Davida Václavíka, jehož autorem je Jiří Čeček, jeden z nejaktivnějších příznivců politického hnutí Změna pro ... Bohužel mne utvrdil v tom, že liberecká politika se dostala do patové situace, v níž panuje osobní zášť a o hlasování jednotlivých zastupitelů rozhodují osobní sympatie a antipatie a nikoli obsah jednotlivých návrhů. V tomto duchu se nese i výše uvedený článek.

Pan Čeček sice konstatuje, že to, co v rozhovoru pro Parlamentní listy říkám je pravda, ale protože to říkám já, tak je to určitě lumpárna a jako doklad toho si bere stokrát omílanou facebookovou komunikaci mezi mnou a ing. Kittnerem. Inu jednou si psal s Kittnerem a už nemá nárok na svůj názor. Škoda, že kolegové ze Změny pro ... nejsou tak důslední i v jiných případech.

Co však považuji za neméně důležité, je manipulativní charakter celého článku, kterým se pan Čeček případným čtenářům snaží vnutit myšlenku, že jsem se před volbami probudil a začínám si vylepšovat mediální obraz. Zapomněl ale jaksi napsat, že nešlo o žádný článek, jehož já bych byl autorem, ale o rozhovor, který se mnou vedl redaktor Parlamentních listů. Důvodem, proč mne pan redaktor oslovil byl fakt, že ho zaujal můj blog (http://vaclavikdavid.blog.respekt.ihned.cz), zejména pak článek, v němž se říjnu minulého roku vyjadřuji k povolebnímu puči v ČSSD.

Za několik měsíců budou volby, takže je velmi pravděpodobné, že podobné drobné podpásovky budou přibývat. Možná poněkud utiší nenávist jejich tvůrců, ale určitě neposunou libereckou politiku k nějaké konstruktivní podobě. Myslím, že občanům Liberce vadí žabomyší války a věčné napadání víc než si jejich aktéři vůbec připouští.

                                                                                                David Václavík, radní města za Liberec občanům

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;