Náměstek Jiří Šolc se nechal slyšet, že město musí šetřit, a proto letos nebude odstraňovat plevele z chodníků chemickou cestou. Neopomenul dodat, že druhým důvodem je ekologie. Nechme stranou, že zřejmě jde jen o chodníky a zpevněné plochy, tudíž mlatové cesty v parcích budou vesele kropeny Roudupem i nadále. Jsou tu ale daleko zajímavější skutečnosti.

Co je však mnohem více úsměvné, je to, že město (potažmo jeho o.p.s. Komunitní práce Liberec) v loňském roce, kdy Změna byla na radnici, zakoupilo stroj, který pomocí vodní páry odstraňuje žvýkačky a plevele, a lze jej využít i k mytí např. odpadkových košů a jiných objektů. Bohužel je tento stroj od podzimu loňského roku (neboli od voleb) odstaven a jeho vyškolená posádka byla převedena na úklidy.

Stejně jako lidé ze specializovaných čet zahradníků, kteří udržovali vybrané parkové plochy, nebo lidé ze stavební čety, kteří opravovali školky a kontejnerová stání.. Tito pracovníci městu ušetřili více než milion korun za práce provedené pracovníky veřejně prospěšných prací, které nemusely být hrazeny jiným firmám.

Bohužel se na to rychle zapomnělo a novému vedení se úspěchy toho minulého, tedy našeho, vedení nehodí, a to bez ohledu na to, že je to pro město prospěšné. V současné době, kdy je nízká nezaměstnanost, přešla většina těchto pracovníků do jiných zajímavějších zaměstnání a městu zbudou jen oči pro pláč a služby předražených TSML, které mimo jiné odmítly tento stroj loni zakoupit, takže to musela udělat městská obecně prospěšná společnost (Komunitní práce Liberec).

A ještě návrat na začátek - zajímavé, že o tom náměstek neví, účelovou dotaci na nákup stroje jsme schvalovali na zastupitelstvu :-)

Karolína Hrbková, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;