V článku zveřejněném dne 6. Dubna 2017, napsal Tauchman Jaroslav podrobnosti v dané záležitosti. Tento článek obsahuje nepravdivá tvrzení, která snižují dobrou pověst, občanskou a profesionální čest obviněného, majitele společnosti Developer CZ a pozdějšího člena představenstva společnosti GEPO. Uvedená informace, že podle informací naší redakce by status spolupracujícího obviněného ale mohl získat další obviněný, majitele společnosti Developer CZ a pozdější člen představenstva GEPO, se nezakládá na pravdě. Za tuto nepravdivou zprávu se omlouváme.

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;