V článku zveřejněném dne 6. Dubna 2017, napsal Tauchman Jaroslav podrobnosti v dané záležitosti. Tento článek obsahuje nepravdivá tvrzení, která snižují dobrou pověst, občanskou a profesionální čest obviněného, majitele společnosti Developer CZ a pozdějšího člena představenstva společnosti GEPO. Uvedená informace, že podle informací naší redakce by status spolupracujícího obviněného ale mohl získat další obviněný, majitele společnosti Developer CZ a pozdější člen představenstva GEPO, se nezakládá na pravdě. Za tuto nepravdivou zprávu se omlouváme.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;