Právě probíhá zasedání zastupitelstva města Liberce. Jaký je Váš názor na jeho průběh i body, které má projednat? Kdo a jak má město zastupovat na valných hromadách firem Severočeská vodárenská společnost a dopravního podniku? Má město vykoupit pozemky u libereckého kláštera a Veseckého rybníka?

Diskutujte s námi! Váš názor nás zajímá!

Průběh dnešního jednání zastupitelstva můžete sledovat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=sFp5ikp1Jk8&feature=youtu.be

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;