Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), jehož prostřednictvím má vymezené území šanci čerpat v letech 2016 - 2023 z evropských…

Přidat komentář (232 Komentářů)

Veřejné fórum je příležitostí pro vás sdělit své názory a vybrat tak spolu s ostatními občany nejnaléhavější problémy k řešení. Pomozte svými podněty a názory ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho…

Přidat komentář (103 Komentářů)

Řešení problematiky vztahu města se společností Teplárna Liberec bude mít podle nového organizačního řádu magistrátu na starost náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan…

Přidat komentář (99 Komentářů)

Tři miliony korun pošle ještě na sklonku roku město Liberec svým dvěma největším příspěvkovým organizacím - ZOO Liberec a Divadlu F. X. Šaldy. Peníze jsou určeny výhradně na investice a poslouží ke…

Přidat komentář (50 Komentářů)

Na žádost vedení liberecké teplárny se v pondělí sešel klub zastupitelů SLK se zástupci jejího majoritního akcionáře. Cílem bylo obhájit dosavadní kroky směřující k realizaci projektu GreenNet a…

Přidat komentář (60 Komentářů)

Pro větší přehlednost si dovoluji připomínky k textu pana náměstka Kysely vpisovat červeně. Vážení spoluobčané, dovolím si Vás z pozice náměstka primátora pro technickou správu majetku města…

Přidat komentář (69 Komentářů)

Změna spouští petici za to, aby Liberec přestal být diskriminován oproti jiným městům při rozdělování daňových příjmů. Jde o součást kampaně Jana Korytáře za změnu zákona o rozpočtovém určení daní.…

Přidat komentář (114 Komentářů)

Jakub Macek vyhrál soud s Jabloneckou energetickou, která už rok odmítá zveřejnit smlouvu o směnečném programu na financování revitalizace CZT. Podle soudu smlouv nepodléhá bankovnímu tajemství a…

Přidat komentář (6 Komentářů)

To vyplývá z analýzy organizace Oživení, která před krajskými volbami posuzovala kraje v celkem deseti kategoriích zaměřených na otevřenost a možnosti veřejné kontroly. 
 
V hodnocení nejlépe obstály…

Přidat komentář (7 Komentářů)

Před více jak dvěma lety proběhlo Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově. Tato akce byla z části financována z veřejných zdrojů. Ministerstvo školství a tělovýchovy poskytlo dotaci ve výši…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;