Projekt zaměřený na informování veřejnosti v oblasti korupce, transparentnosti veřejné správy, politického života, řešení samotných korupčních kauz a poradenské činnosti  skončil. Díky podpoře z EHP…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Sedm stovek připomínek k novému návrhu územního plánu Liberce bylo podáno na liberecký magistrát.  Od 1. března do 15. dubna navštívilo informační kancelář v budově radnice denně v průměru patnáct…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Na přelomu dubna a května pobýval statutární náměstek primátora města Liberce Jan Korytář v partnerském městě Žitava.

Doplněním jeho zahraničního pobytu je nyní pobyt žitavského primátora Thomase…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, prezident republiky vetoval ve středu 4. května novelu školského zákona, která se Vám tak vrací k Vašemu konečnému rozhodnutí. Spolu se Svazem měst a obcí…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Dlouhodobě opomíjená městská zeleň je jednou z priorit současného vedení Liberce. Kvůli nedostatku vlastních prostředků se město snaží maximálně využívat dotace. Ve spolupráci s německými partnery byl…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Využitím Liebiegova paláce se zabývali liberečtí radní. Schválili projektový záměr, který by měl do této v současnosti nevyužité městské budovy vrátit život, a to s využitím peněz z IROP…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Více než 90 % zákazníků Teplárny Liberec podepsalo dlouhodobé smlouvy, což potvrdilo důvěru libereckých domácností v centrální zásobování teplem. Dalším krokem bude postupná rekonstrukce parovodu.…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Předsedové odborových organizací autobusových dopravců v Libereckém kraji vytáhli do boje za vyšší mzdy. Zvolili k tomu bohužel tu nejhorší možnou cestu. Namísto vyjednávání se zaměstnavateli a…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Libereckou veřejností hýbe nápad vedení města zřídit v létě na nám. Dr. E. Beneše písečnou pláž. Podrobnosti jsou hluboce utajeny a dokonce ani liberečtí zastupitelé nic nevědí. A tak i zastupitelé…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Jablonecká koalice drtí svou jedinou skutečnou opozici – Změnu pro Jablonec. Nechala jí jen zanedbatelný prostor ve výborech zastupitelstva a komisích rady. Podle dosavadních demokratických zvyklosti…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;