Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, prezident republiky vetoval ve středu 4. května novelu školského zákona, která se Vám tak vrací k Vašemu konečnému rozhodnutí. Spolu se Svazem měst a obcí…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Dlouhodobě opomíjená městská zeleň je jednou z priorit současného vedení Liberce. Kvůli nedostatku vlastních prostředků se město snaží maximálně využívat dotace. Ve spolupráci s německými partnery byl…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Využitím Liebiegova paláce se zabývali liberečtí radní. Schválili projektový záměr, který by měl do této v současnosti nevyužité městské budovy vrátit život, a to s využitím peněz z IROP…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Více než 90 % zákazníků Teplárny Liberec podepsalo dlouhodobé smlouvy, což potvrdilo důvěru libereckých domácností v centrální zásobování teplem. Dalším krokem bude postupná rekonstrukce parovodu.…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Předsedové odborových organizací autobusových dopravců v Libereckém kraji vytáhli do boje za vyšší mzdy. Zvolili k tomu bohužel tu nejhorší možnou cestu. Namísto vyjednávání se zaměstnavateli a…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Libereckou veřejností hýbe nápad vedení města zřídit v létě na nám. Dr. E. Beneše písečnou pláž. Podrobnosti jsou hluboce utajeny a dokonce ani liberečtí zastupitelé nic nevědí. A tak i zastupitelé…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Jablonecká koalice drtí svou jedinou skutečnou opozici – Změnu pro Jablonec. Nechala jí jen zanedbatelný prostor ve výborech zastupitelstva a komisích rady. Podle dosavadních demokratických zvyklosti…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Přes dvě desítky lidí navštívilo debatu, kterou v pondělí 18. dubna v Krajské vědecké knihovně pořádaly organizace Čmelák – SPP a Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) ve spolupráci s Transparency…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Město Liberec, stejně jako všechna ostatní města, obdrželo první připomínky Ministerstva pro místní rozvoj ke strategii Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Prakticky hotový územní plán Liberce z konce roku 2014 hodila Změna a ANO do koše a místo něho představili plán nový. Zdánlivě se liší v maličkostech, ale ty mohou mít zásadní dopady jak do rozvoje…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;