Změna pro Liberec

Přípravný výbor historicky prvního místního referenda v Liberci na téma prodej letiště, Technických služeb města Liberce a.s. a dalšího strategického majetku města eviduje ke dni 29. 3. 2013 již 8200 podpisů pod návrhem na jeho vyhlášení.

K vyhlášení referenda je potřeba 8100 platných podpisů. Organizátoři referenda plánují získat 10 000 podpisů pro případ vyřazení části z nich.

Vzhledem k tomu, že akutně nehrozí prodej zmíněného majetku, hodlá přípravný výbor získat podpisy nejpozději do dubnového zastupitelstva Statutárního města Liberce.

Za přípravný výbor:
Mgr. Jan Korytář - telefon 776561736
Mgr. Ondřej Petrovský - telefon 605701503
Mgr. Zuzana Tachovská - telefon 777764225
Bc. Halina Doležalová - telefon 602544562
Pavel Felgr - telefon 777585483
Ing. Hanka Fialová - telefon 775576501
Ing. Jakub Macek - telefon 722059248

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;