město Liberec

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sice v rámci soudního sporu o platnost odstoupení města Liberec od smlouvy o správě veřejného osvětlení a světelných křižovatek domáhala pokračování v plnění smlouvy, odvolací soud ale návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. na nařízení předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

Z důvodu opakovaného porušování smlouvy ze strany společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. město Liberec v polovině loňského roku od smlouvy odstoupilo a počítalo s převzetím správy osvětlení od ledna tohoto roku.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. napadla odstoupení města od smlouvy žalobou a následně se předběžným opatřením domáhala pokračování plnění smlouvy. Soud prvního stupně nejdříve předběžným opatřením nařídil městu Liberec ve smlouvě pokračovat a společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. tak měla zajišťovat správu osvětlení až do konečného rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že město považovalo a považuje postup společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. v této věci za zcela účelový, mimo jiné proto, že předběžné opatření bránilo řádnému vrácení svěřeného majetku zpět městu a jeho hospodárnějšímu využití, podalo proti předběžnému opatření odvolání.

Odvolací soud dal městu za pravdu a návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. jako nedůvodný zamítl. Město v soudním sporu zastupuje Advokátní kancelář Heřmánek & Černý.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;