Změna-Starostové-ODS

Tisková zpráva Změny pro Liberecký kraj: Naše neochota vytvořit spolu se Starosty pro Liberecký kraj a ODS společnou koalici nevychází z osobní nenávisti ani zášti ke členům ODS, ale z těchto konkrétních důvodů:

 

 

1.    Voliči umožnili vznik koalice Starostové a Změna, ODS skončila na posledním místě a my chceme toto rozhodnutí převážné většiny voličů respektovat.

2.    Nejsme ochotni porušit dopředu daný slib voličům – na rozdíl od ODS se jednalo o veřejný příslib, nikoliv tajné usnesení, kde navíc chybí pro tento postoj důvody.

3.    23 hlasů je většina, která je potřebná pro zvolení hejtmana a nového vedení kraje a nutná u klíčových usnesení zastupitelstva, jako je např. schválení rozpočtu. U většiny dalších usnesení zastupitelstva je možné domluvit podporu s jednotlivými zastupitelskými kluby.

4.    Ačkoliv je pravda, že se za ODS dostaly do krajského zastupitelstva nové tváře,  na složení regionální rady ODS se nic podstatného oproti minulosti nezměnilo. Nechceme si znovu zopakovat situaci po volbách na liberecké radnici, kde tzv. „nové tváře“ byly jen prodlouženou rukou těch, co stojí v pozadí.

5.    Pokud někdo odmítá koalici s KSČM s ohledem na její minulost, Změna má tento postoj právě k ODS. Uznáváme, že v KSČM i ODS jsou i slušní, pracovití a schopní členové, se kterými nemáme problém spolupracovat, ovšem vzhledem k minulosti a mnoha sporným a společensky škodlivým důsledkům činnosti těchto stran je vnímáme do značné míry jako pro společnost a demokracii nebezpečné organizace, kde dosud neproběhla potřebná obroda ani dostatečná omluva veřejnosti.

6.    ODS jako strana nese odpovědnost za to, že má Liberec 2 miliardy dluhů, je nejzadluženějším krajským městem v ČR a zároveň je vnímaný jako „Mekka korupce“. Stejně negativně vnímáme předchozí působení ODS na kraji. Dosud jsme nezaznamenali, že by se regionální vedení ODS za tento stav občanům Liberce a našeho kraje omluvilo a od této minulosti jednoznačně distancovalo.

Chápeme snahu Martina Půty i Starostů pro LK o vytvoření stabilní koalice, stejně ale jako SLK nechce porušit svůj slib voličům, že nevytvoří koalici s ODS a ČSSD, tak stejně tak to nemůže ani nechce udělat Změna vůči ODS. Věříme, že koalici SLK + Změna je možné vytvořit.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;