Změna pro Liberecký kraj

Změna pro Liberecký kraj vyzývá další strany, zejména ČSSD a ODS, aby zveřejnily podrobné informace o financování svých předvolebních kampaní.

Změna pro Liberecký kraj, která od počátku kampaně používá transparentní účet, dnes také zveřejnila podrobné informace o financování kampaně. Předpokládané rozpočet ve výši 1,3 mil. Kč se podařilo zajistit z darů a půjček od našich kandidátů a příznivců.

Otazníky jsou ale nad kampaněmi dalších velkých stran, které informace o jejich financování nezveřejňují, s výjimkou Starostů pro LK, kteří mají alespoň transparentní účet, ČSSD v kampani využívá ze všech kandidujících stran v daleko největší míře reklamních ploch společností Rengl a BusLine. Obě tyto firmy získali díky politikům ČSSD v minulých letech výrazný profit. BusLine dotace z krajského rozpočtu a podíl na dotacích pro MHD v Liberci a Jablonci, Rengl plakátovací plochy v Liberci. Společnost BusLine i přes volné kapacity odmítla umístit předvolební materiály Změně pro Liberecký kraj, která kritizuje spolupráci mezi DPMLJ a BusLine.

ČSSD navíc část kampaně financuje přes občanské sdružení „Za lepší život“, které nemá webové stránky, nezveřejňuje svoje sponzory, nemá transparentní účet, ale má dost peněz na to, aby vydávalo na křídovém papíře do velké části schránek v Libereckém kraji občasník „Lepší život“, který představuje vybrané kandidáty ČSSD do krajských voleb.

Ondřej Petrovský, manažer kampaně k tomu říká: „Zveřejnění podrobných informací o financování kampaní je záležitost na několik hodin, právě pro velké strany s jejich sekretariáty by to neměl být žádný problém. Nikdo dosud věrohodně nezdůvodnil, proč tyto informace nezveřejňuje. Jak jsme sami ukázali, není to nic složitého, jen musí být ochota tyto informace poskytnout.“

Zuzana Kocumová: „Pokud jednička na kandidátce ČSSD paní Kadlecová tvrdí, že chce zajistit na kraji větší transparentnost, pak by mohla ještě před volbami voličům ukázat, že to myslí vážně a zveřejnit podrobný rozpočet předvolební kampaně ČSSD v našem kraji.“

Jan Korytář k tomu dodává: „K tomu není co dodat“.

Příloha: podrobné příjmy a výdaje Změny pro Liberecký kraj v krajské předvolební kampani

Kontakt:
Ondřej Petrovský, 605 701 503
Zuzana Kocumová, 603 157 569
Jan Korytář, 776 561 736

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;