Nákup energie

Statutární město Liberec od začátku roku formovalo skupinu zájemců o výhodnější nákup elektrické energie na Komoditní Burze Kladno. Za město Liberec byly ve skupině obsaženy všechny budovy města, včetně příspěvkových organizací, na výzvu náměstka Šolce se připojily další obce a města Libereckého kraje.

Aukce se účastnilo město Liberec, Cvikov, Rokytnice nad Jizerou, Jablonné v Podještědí a obce Janův Důl, Příšovice, Líšný a Jestřebí.

Celá skupina představovala kumulovaný roční odběr odběr 8 700 MWh. Nákup energie proběhl na burze 22.05.2012 9.00 – 10.00 a skupina dosáhla významných úspor. Na sazbách nízkého napětí, což byla drtivá většina odběrných míst, poklesla jednotková cena za MWh o 39 procent. Na vysokém napětí, což se týkalo pouze města Liberce a ZOO Liberec, poklesla jednotková cena za MWh o 21 procent.

„S výsledkem jsem velmi spokojen. Pro celou skupinu to znamená úsporu za zbytek roku 2012 a celý rok 2013 3,9 Mil Kč z čehož jen město Liberec uspoří 3,08 Mil Kč,“ uvádí náměstek pro ekonomiku Bc. Jiří Šolc.

Vytvoření skupiny, zpracování smluv, výpovědí cca 480 odběrných míst a agenda okolo přípravy tohoto obchodu byly značné, nicméně se městu vyplatily.

„Pro roky 2014 a dále předpokládáme další podobný sdružený tendr, do kterého již předem zvu všechny obce a města Libereckého kraje, kteří budou chtít s námi ušetřit,“ dokončuje tuto sdruženou myšlenku náměstek Šolc.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;