Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Změna pro Liberec navrhla vedení města vykoupit zpět pozemek na hrázi jezírka u ZOO od firmy KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Pozemek byl v roce 2008 za podivných okolností prodán za 158 000 Kč bez výběrového řízení a s 50% slevou firmě bývalého poslance za ODS Tomáše Hasila a Pavla Michala. Ti tam chtěli postavit informační centrum. Podle kupní smlouvy měla společnost stavbu, která by nenávratně zničila krásnou lokalitu jezírka v Lidových sadech, postavit do 31.12.2010. Naštěstí do dnešního dne nebyla zrealizována.

Kvůli nejasnému prodeji bylo podáno trestní oznámení Občanským sdružením Staré Město Liberec. Firma hodlala na pozemku o velikosti 174 m2 postavit stánek s informačním centrem. který měl být umístěn na plošině sahající od zábradlí Masarykovy ulice až nad hranu zábradlí Labutího jezírka.

Protože kupující nesplnil podmínku kupní smlouvy, vyplývá ze smlouvy jednoznačná povinnost kupujícího převést předmět prodeje zpět na prodávajícího město Liberec za stejnou cenu 158 000 Kč, město však musí KALENDÁŘ LIBERECKA k uzavření nové kupní smlouvy vyzvat.

Změna pro Liberec v lednu 2012 navrhla prostřednictvím komise pro výběrová řízení a prodej majetku radě města SML, aby předmětnou kupní smlouvu prošetřila a pozemek odkoupila zpět. Zástupce ODS na dalším jednání komise v únoru 2012 naopak navrhl, aby rada města Liberce upravila kupujícímu podmínky kupní smlouvy tak, aby byla lhůta k postavení stavby na hrázi Labutího jezírka společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA prodloužena. Na jednání komise se ukázalo, že většina přítomných členů za strany zastoupené v Libereckém zastupitelstvu se přiklání k návrhu na odkup pozemku zpět do majetku města.

,,Doufáme, že i vedení města nepřistoupí na prodloužení smlouvy, a že se v napjatém rozpočtu najde částka na nápravu jedné z dřívějších podivných privatizací městského majetku,“ dodává Alena Dvořáčková.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;