Mezi jednu z hlavních aktivit libereckého spolku Čmelák patří péče o cenné louky na téměř 20 lokalitách v Libereckém kraji. Ačkoliv na loukách můžeme najít vzácné druhy rostlin, jako je například upolín nejvyšší, orchidej prstnatec májový, prstnatec Fuchsův či vstavač mužský, jedná se o louky, které byly dlouho ponechány ladem a nyní vyžadují zvláštní péči.

„Louky je třeba jednou až dvakrát za rok ručně pokosit a odklidit trávu, aby nedocházelo k zarůstání luk náletem, ostružníky a nežádoucími travinami. Jinak se krásné květiny z luk ztratí a dojde k ochuzení druhové rozmanitosti.“ říká Lucie Stránská ze spolku Čmelák.

Práce je v sezoně dost, nabízíme tedy studentům možnost přivýdělku při hrabání a odklízení trávy z luk. Letos sekáme zhruba 25 ha lučních porostů, nejvíce práce máme nyní od července do září a budeme rádi, když nám s pracemi někdo pomůže. Je to práce v přírodě, na čerstvém vzduchu, posílí tělo a třeba Vám dá i dobrý pocit, že pomůžete přírodě“ doplňuje Stránská.

Tisková zpráva Čmelák-SPP

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;